Foto: Dalfsen. Foto: Marcel van Saltbommel.

Welke richting gaat gemeente Dalfsen uit

DALFSEN - De raadscommissie van Dalfsen bespreekt de startnotitie Actualisatie Missie en Visie op maandag 4 februari. Hierin doet het college van B&W een voorstel hoe de ontwikkeling van een nieuwe missie en visie voor de gemeente Dalfsen wordt aangepakt. In dit proces staat de inbreng van inwoners, ondernemers en gemeenteraad centraal. Streven is eind dit jaar een nieuwe visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Een gemeenschap heeft een gemeenschappelijk verhaal met een blik op de toekomst nodig. Het Missie- en Visietraject is een ontdekkingstocht waarin overheid, inwoners, ondernemers en partners gezamenlijk bepalen in welke richting Dalfsen zich vanaf nu gaat ontwikkelen. De missie beschrijft de identiteit van de gemeente Dalfsen, de visie laat zien wat Dalfsen wil bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met economische, sociologische, technische en politieke ontwikkelingen.

Bestuurlijk kompas
Het ontwikkelproces van de visie is in drie fases opgedeeld. Elke fase wordt afgesloten met een product, met elk een eigen besluitvormingstraject. Na elke fase is er een moment van bezinning, waarbij gekeken wordt wat de opbrengst tot dan toe is en hoe de volgende fase ingericht moet worden. In het proces laat de gemeente zich leiden door wat de gemeenschap inbrengt. Uiteindelijk liggen er aan het einde van het jaar drie samenhangende producten: het Dalfser kleurenpalet dat antwoord geeft op de vraag wie de Dalfser gemeenschap is, Dalfsen zet Koers, waarin uiteengezet wordt wat Dalfsen wil bereiken en wil zijn en tot slot Dalfsen 2030, waarin duidelijk gemaakt wordt wat dit alles betekent voor het handelen van de gemeente. Samen vormen deze drie documenten het bestuurlijk kompas voor alle opgaven waar de gemeente de komende tien jaar voor komt te staan. Overheid, inwoners, ondernemers en partners werken samen aan de invulling en naleving van de toekomstvisie.

Samen met gemeenschap
In de eerste fase is de gemeenteraad aan zet. Zij buigt zich over vragen als: wat is kenmerkend voor de Dalfser identiteit en mentaliteit? Wat zijn de waarden die onze gemeenschap dragen? In de tweede en derde fase trekt de gemeente samen op met de Dalfser samenleving. Hierbij wil de gemeente de deskundigheid en gebiedskennis van inwoners, ondernemers en partners aanboren en met elkaar het gesprek aangaan. Iedereen die woont, werkt en recreëert in de gemeente Dalfsen is welkom om mee te doen. De input die opgehaald wordt uit de samenleving wordt ook gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. De eerste sessies met inwoners, ondernemers en partners vindt naar verwachting nog voor de zomer plaats. Deze sessies worden via de gebruikelijke kanalen aangekondigd.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency