Redactie

De redactie van de Dalfser Marskramer wordt gevormd door:

Tineke Boessenkool 
Adres: Schoolstraat Oudleusen 36, 7722 SZ Dalfsen
Telefoon: 0529 – 471 210

Nieuws voor de krant en/of deze website kunt u aanleveren via het formulier bij 'Nieuws aanleveren'. Contact opnemen met de redactie kan ook per e-mail: [email protected]

Nieuws aanleveren

Via onderstaand formulier kunt u artikelen en foto’s naar de redactie sturen. Klik op ‘Richtlijnen’ voor enkele tips die de kans op plaatsing vergroten.

Het insturen van kopij garandeert helaas geen plaatsing. Daarvoor ontbreekt eenvoudigweg de ruimte in de krant. Ook kan het zijn dat een aangeleverd artikel wat langer ‘op de plank’ blijft liggen als het evenement pas over enkele weken of maanden plaatsvindt.

Vanwege de beperkte ruimte worden alle aangeleverde berichten door de redactie geredigeerd en vaak ingekort.

  • Afbeeldingen bestemd voor de krant dienen een behoorlijke resolutie te hebben van 300 dpi, ter grootte van ongeveer 1MB of meer. Bij voorkeur liggend formaat, minimaal 2050 x 1590 pixels of 17,6 centimeter breed. Géén foto’s op postzegelformaat; die zijn niet bruikbaar voor de krant. Voor gebruik op de website dient een foto minimaal 600 pixels breed en 250 pixels hoog te zijn.
  • Wees er zeker van dat er geen copyright rust op de foto’s die u instuurt. Naamsvermelding is eventueel mogelijk, maar er wordt geen vergoeding gegeven voor foto’s die aangeleverd zijn door derden. Foto’s waar copyright op rust, worden in beginsel niet geplaatst.
  • Hetzelfde geldt voor artikelen waar copyright op rust. Als u tekst instuurt die is overgenomen uit andere media (kranten, websites e.d.) houd er dan rekening mee dat er mogelijk copyright op rust. Bij twijfel hierover zal de redactie geen gebruik maken van de door u aangeleverde informatie.
  • Let bij de inhoud van de tekst op de aanspreekvorm van de lezer. Bij voorkeur geen teksten die in de ‘we’-vorm zijn opgesteld, want bij plaatsing kan het dan lijken alsof de Dalfser Marskramer het evenement organiseert. Graag feitelijk en zakelijk: ‘Vereniging X’ of ‘Organisatie Y’ houdt op (datum) een evenement…etc.
  • Maak uw artikel niet nodeloos lang. Vermijd informatie die niet terzake doet. Maar zorg wel dat alle essentiële informatie erin staat. Stel uw artikel bij voorkeur op aan de hand van de vijf w’s en eventueel één h: wie (wie organiseert het?), wat (om wat voor gebeurtenis/evenement gaat het?), waar (op welke locatie vindt het plaats?), wanneer (op welke datum en welk tijdstip?) en waarom (wat is de aanleiding ervoor?) en hoe (hoe wordt invulling gegeven aan het evenement; welke vorm krijgt het?)
  • Bij wedstrijdverslagen van sportverenigingen nemen we als regel uitsluitend de wekelijkse prestaties van de eerste teams op. Voor verslagen van tweede teams, damesteams, pupillenteams etc. is helaas geen ruimte in de krant. Wel besteden we aandacht aan deze teams als ze een kampioenschap behalen.

Adverteren

U kunt uw advertentiemateriaal voor de krant aanleveren via e-mail, uiterlijk tot zaterdag 18.00 uur: [email protected].

Het aanleveren van familie/rouwberichten kan ook via dit e-mail adres. Deze kunt u nog inleveren tot uiterlijk maandagochtend 10.00 uur. Maandagmiddag moeten wij ons materiaal aanleveren bij de drukkerij.

Advertentieafdeling

Marcel van Saltbommel 
Adres: Wieken 2, 7711 XC Nieuwleusen
Tel. 06 – 5365 6857

Corina Vrieling
Tel. 06 – 2888 9743

Online adverteren

Voor informatie over adverteren op deze website kunt u contact opnemen met de advertentieafdeling of een e-mail sturen naar [email protected].

Marskramertjes

Een Marskramertje is een rubrieksadvertentie, bedoeld voor particulieren. Via onderstaande knop kunt u de bon downloaden en precies uitrekenen wat een Marskramertje u kost.

Helaas kunt u de bon niet digitaal inzenden, aangezien alle Marskramertjes contant betaald dienen te worden. U kunt de bon wel uitprinten of uitknippen uit de papieren uitgave van de Dalfser Marskramer. De ingevulde bon kan vervolgens worden afgegeven bij (of opgestuurd naar):

Administratiekantoor Mulders,
Burg. Backxlaan 258-260
7711 AL Nieuwleusen

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency