Foto: Afslag De Bese

Vrienden van Dalfsen teleurgesteld over bomenplan (oude) Hessenweg

DALFSEN - De afgewaardeerde (oude) Hessenweg komt er erg bekaaid af in de plannen van de provincie Overijssel om het groen te compenseren dat is verdwenen voor de uitvoering van het project Vechtdalverbinding. In de gemeente Dalfsen zijn in totaal 179 bomen gekapt en is 97 are bosplantsoen verwijderd.

Het bestuur van de vereniging Vrienden van Dalfsen is in de pen geklommen om Gedeputeerde Staten van Overijssel op andere gedachten te brengen. De vereniging is niet alleen zeer teleurgesteld maar heeft ook het gevoel steeds ‘van het kastje naar de muur’ te worden gestuurd. Ambtenaren van provincie, gemeente Dalfsen en waterschap Drents Overijsselse Delta verwijzen vooral naar elkaar.

Watergang

Het resultaat hiervan is dat er zo’n honderd laanbomen over een lengte van ongeveer een kilometer plotsklaps uit de plannen zijn verdwenen. Het gaat om het deel aan de noordzijde langs de Hessenweg, tussen De Bese en de boerderij van Hartkamp (Hessenweg 1). Dat heeft te maken met het plan van het waterschap om op de plek van de voormalige noordelijke parallelweg nog een watergang te realiseren. In het provinciale beplantingsplan zit alleen nog maar een zeer klein stukje laanbeplanting: tussen de afslag naar de Broekhuizen en de nieuwe verbinding De Bese. Het bestuur van de Vrienden dringt er bij de provincie op aan alsnog (financiële) afspraken te maken met waterschap en gemeente over het later toch nog planten van bomen langs de toekomstige watergang.

Lommerrijk

Deze bomenrij past helemaal in het beeld van de Vrienden om van de ‘oude’ Hessenweg een laan met robuuste bomen en stroken bosplantsoen te maken. ‘Pas dan ontstaat er een aantrekkelijke verbinding voor scholieren, woon-werkverkeer en toeristisch fietsverkeer. Een lommerrijke laan is in warme en hete zomers een verademing en zorgt in de winter voor beschutting. Van ons idee is naar onze mening niets overgebleven’, benadrukken de Vrienden.

Beloftes

Het Vrienden-bestuur wijst er in de brief aan de provincie verder nog maar eens op dat ze hun bezwaarschrift tegen het kappen van de bomen voor de wegaanpassing onder bepaalde beloftes hebben ingetrokken. Dat intrekken is gebeurd onder de toezegging dat het beplantingsplan in nauw overleg met de Vrienden zou worden opgesteld. ‘Deze belofte is helaas niet of nauwelijks nagekomen, een betreurenswaardige gang van zaken’, aldus de brief.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency