‘Groene’ organisaties pleiten voor participatieraad Natuur en Milieu

DALFSEN – Drie organisaties dringen er bij de Dalfser gemeenteraad op aan een participatieraad voor Natuur en Milieu in het leven te roepen. Deze raad gaat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen om, samen met inwoners, het gemeentelijk beleid voor biodiversiteit verder te ontwikkelen.

Zo’n adviesclub is minder vrijblijvend dan het netwerkoverleg dat de gemeente Dalfsen van plan is in te stellen voor de uitvoering van het beleidsplan ‘Biodiversiteit voor Elkaar in het groene landschap’. Het pleidooi doen de Vereniging Groen Gebogen, Vereniging Vrienden van Dalfsen en de werkgroep Vergroenen van Coöperatie Nieuwleusen Synergie in een reactie op het beleidsplan.

Betrokkenheid

De biodiversiteitsnota staat maandagavond 13 maart voor de tweede keer op de agenda van de raadscommissie Dalfsen. Vorig jaar juni ging de commissiebehandeling op aandringen van de oppositiepartijen PvdA, VVD, ChristenUnie en D66 niet door. Volgens deze partijen waren de ‘groene’ belangenorganisaties niet actief betrokken bij het opstellen van de nieuwe beleidsnota. Dat is inmiddels wel gebeurd. De nota is volgens de drie verenigingen verbeterd maar er ontbreken nog steeds wezenlijke punten.

Actievere gemeente

Naast het aan de orde stellen van de vrijblijvendheid vinden ze het ook te vroeg om het Groenstructuurplan in te trekken. ‘Wij denken dat het beter is het Groenstructuurplan pas in te trekken als alle onderdelen door nieuw beleid gedekt zijn, zoals bijvoorbeeld het Bomenbeleid’, aldus de brief aan de raadsfracties. De verenigingen verwachten verder een actievere gemeentelijke opstelling om de biodiversiteit te verbeteren in combinatie met energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgaven en landbouwtransitie.

Plattelandsvisie

De nog op te stellen Plattelandsvisie biedt volgens de groene organisaties kansen de biodiversiteit in het agrarische buitengebied te verbeteren en te versterken. ‘Het buitengebied komt er bijzonder bekaaid af in de nota, terwijl juist in het agrarisch gebied de biodiversiteit dramatisch is teruggelopen’, aldus de verenigingen. Ze roepen de gemeente tot slot op de groene organisaties actief te betrekken bij het maken van de Plattelandsvisie.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency