Foto: : Impressie van de te bouwen hofjeswoningen aan de Ds. Smitslaan. Bron: Raadsinformatiesysteem Dalfsen.

Twee plannen voor koopwoningen in centrum Nieuwleusen-Zuid

NIEUWLEUSEN – De Dalfser raadscommissie bespreekt op maandag 13 maart een tweetal initiatieven voor nieuwe koopwoningen in Nieuwleusen-Zuid. Het gaat om de bouw van vijf appartementen boven de kledingwinkel op de hoek Burgemeester Backxlaan/Grote Markt en acht hofjeswoningen aan de Ds. Smitslaan.

Boven La Vida Fashion komen in drie bouwlagen vijf dure koopappartementen. Een lift in het gebouw zorgt ervoor dat de flats ook geschikt zijn voor senioren. De invulling van deze in het zicht gelegen locatie in het centrumgebied van Nieuwleusen past in het gemeentelijk woonbeleid. Er is volgens de stadsbouwmeester sprake van een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Het plan voldoet aan de gemeentelijke  regels voor parkeren. Er is voldoende ruimte voor het parkeren van auto’s en fietsen. Uit overleg met de omwonenden blijkt dat zij het nieuwe pand te hoog en massaal vinden. Zij wijzen daarbij op schaduwwerking en vermindering van privacy. De gemeente geeft aan dat de bouwhoogte past binnen het bestaande bestemmingsplan.

Ds. Smitslaan

Aan de Ds. Smitslaan 5, op korte afstand van het centrum, staat in het groen een vrijstaande woning met bijgebouwen op een perceel van circa 3.000 m2. De eigenaar is van plan de bebouwing te slopen en acht koopwoningen terug te bouwen in een kleinschalig seniorenhofje met twee rijtjes van vier woningen. De huidige bebouwing rondom deze plek bestaat uit vijftien vrijstaande woningen en een appartementen aan de Zuivelstraat. De bewoners hiervan zijn als directe buren zeer kritisch over het plan en zien liever dat er niet wordt gebouwd. Zij maken zich vooral zorgen over het aantal woningen, vermindering van privacy, meer verkeer, geluidhinder en groeninpassing. Op basis van gesprekken zijn er wel al enkele wijzingen doorgevoerd in het bouwplan en er komt nog overleg met de buurt over het groenplan. De gemeente concludeert dat het bouwplan in lijn is met  het gemeentelijk woon- en parkeerbeleid en dat de nieuwbouw passend is binnen het straat- en bebouwingsbeeld.

Het woord is op maandag 13 maart aan de raadscommissie.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency