Rekenkamercommissie positief kritisch over Dalfser armoedebeleid

DALFSEN – De Rekenkamercommissie Dalfsen heeft het armoedebeleid van de gemeente Dalfsen onder de loep genomen.

Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat inwoners tevreden zijn over de betrokkenheid van de gemeente, de korte lijnen en de snelheid waarmee aanvragen worden behandeld. Ook de samenwerking met andere organisaties die zich inzetten om armoede te bestrijden verloopt goed.

Sociaal

Volgens de commissie kenmerkt Dalfsen zich als sociale gemeente die, in samenwerking met partners, veel doet om armoede te voorkomen. 

In Dalfsen heeft ongeveer 5,7% van de inwoners een inkomen tot 110% van het Wettelijk sociaal minimum, landelijk is dat 10%. Er zijn in Dalfsen dus minder minima vergeleken met andere gemeenten. In totaal gaat het om 700 huishoudens en om ongeveer 200 kinderen die opgroeien in een minimahuishouden. Verder zijn er nieuwe doelgroepen die, door bijvoorbeeld de hoge energieprijzen, te krijgen met armoede waarvoor de gemeente inmiddels ook regelingen heeft.

Kritiek

Kritischer is de commissie over de beleidsmatige kant en de controlerende rol van gemeenteraad. Zo is er geen actueel beleidsplan met concrete doelstellingen en indicatoren om de resultaten te meten.  Daar komt nog bij dat de voortgang van het beleid slecht te volgen is omdat gegevens beperkt toegankelijk zijn. Hierdoor kunnen raadsleden de voortgang onvoldoende monitoren en controleren. Ook is er geen onderzoek gedaan naar de tevredenheid van klanten. De commissie constateert bovendien dat niet duidelijk is of de regelingen voor minima aansluiten bij de behoefte van inwoners. Verder is de informatievoorziening aan inwoners volgens de commissie niet optimaal.

De raadscommissie Dalfsen bespreekt het rekenkameronderzoek armoedebeleid op maandag 20 november.

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency