Dalfsen neemt inbreidingsbeleid onder de loep

DALFSEN – Het bouwen van nieuwe woningen op locaties die liggen binnen bestaande dorpskernen zorgt in de gemeente Dalfsen regelmatig voor discussie.

Bij deze zogenaamde inbreidingslocaties is er vaak gedoe over onder meer het aantal te bouwen woningen, de bouwhoogte, het parkeren en het verdwijnen van groen. Door de veelal moeizame communicatie met omwonenden duurt het proces lang en dat leidt weer tot teleurstelling en frustratie bij zowel omwonenden als initiatiefnemers.

De vraag of er sprake is van een ruimtelijk knelpunt is de belangrijkste spelregel waaraan de Dalfsen nieuwe initiatieven toetst. Het gemeentelijk beleid voor inbreidingslocaties dateert oorspronkelijk uit 2009 en is in 2017 geactualiseerd.  Het is volgens de gemeenteraad nu tijd om met een bredere blik naar het inbreidingsbeleid te kijken. Maatschappelijke knelpunten en nieuwe inzichten uit de Omgevingsvisie Dalfsen kunnen volgens raadsleden ook een rol spelen bij inbreiding. De voltallige raad nam maandagavond een motie aan waarin het college van B&W wordt gevraagd de notitie inbreidingslocaties voor de zomer van 2024 te evalueren.

Directe aanleiding voor de motie was het collegebesluit om niet mee te werken aan de bouw van 2 vrijstaande woningen en 8 rug-aan-rug woningen op het perceel Oosterdalfsersteeg 1. Raadsleden noemden ook andere voorbeelden van locaties die voor veel discussie zorgen of hebben gezorgd.  Zoals de gebiedsontwikkeling De Tuinders voor de bouw van 19 wooneenheden aan de Ankummer Es in Dalfsen en in Nieuwleusen: woningbouw op de voormalige bibliotheeklocatie en aan de Ds. Smitslaan.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency