Foto: De locatie van het geplande zonnepark aan de Hoevenweg, foto: Marcel van Saltbommel

Raad kritisch over communicatie omstreden zonnepark Hoevenweg

DALFSEN - De plannen voor een zonnepark ten noorden van de Hoevenweg 15B in Dalfsen zijn niet nieuw. Al sinds 2017 is de gemeente Dalfsen hier mee bezig. Vorige week dinsdag stond het op de agenda van de digitale raadscommissie. Het voorstel was om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Maar liefst zeven insprekers lieten via het inspreekrecht live vanuit (gemeente)huis of via een vooraf ingezonden brief van zich horen.

Voor de realisatie van het zonnepark is een aanvraag omgevingsvergunning voor maximaal 25 jaar ingediend. Het park zou zo’n 14 hectare groot moeten worden op een locatie die vrijwel geheel door bomen is omsloten. In het huidige bestemmingsplan heeft de locatie een agrarische bestemming en daarmee is het realiseren van het zonnepark dus in strijd met het bestemmingsplan. Om het voor de initiatiefnemer, PowerField, mogelijk te maken zou er een omgevingsvergunning afgegeven moeten worden. Deze is alleen via een uitgebreide procedure, via een projectafwijkingsbesluit af te geven. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is hierbij vereist. 

In de commissievergadering en spraken allereerst zes omwonenden en een afgevaardigde van LTO Noord zich uit over dit voorstel. Grote zorgen zijn er over de kwaliteit van de grond en het voortbestaan en welzijn van dieren. Zo stelt Elco van der Veen van Camping Rosengaerde: “Door de komst van een zonnepark kunnen dieren niet meer grazen, over het land vliegen en op zoek gaan naar insecten en ander voedsel.” De grootste zorgen zijn er echter unaniem over het gebrek aan communicatie vanuit PowerField. Naast enkele informatiebijeenkomsten missen zij allen verdere communicatie vanuit de initiatiefnemer over het plan. Ook geven zij veelal aan dat de zogenaamde keukentafelgesprekken niet hebben plaatsgevonden, terwijl Powerfield rapporteert deze te hebben gevoerd met omwonenden. 

Ook vanuit de fracties zijn er zorgen over dit plan. Het lastige is dat bij de oorsprong van het plan er andere beleidsregels golden dan de gemeente nu hanteert. Met name op het vlak van communicatie en participatie houdt de initiatiefnemer zich keurig aan de destijds geldende regels, aldus wethouder André Schuurman. Op vragen hierover van onder andere Gerrit Jan Veldhuis (VVD) en Bert Ruitenberg (CDA) zegt hij: “Ik begrijp dat u daar graag duidelijkheid over wilt hebben en ik doe daarom ook de toezegging om daarover met de initiatiefnemer in gesprek te gaan om daar meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen. Terug de tijd in gaan, lukt mij niet.” Alle fractieleden gaven aan op deze aanvullende informatie te wachten alvorens een besluit te nemen. Daarmee komt het onderwerp op maandag 15 juni weer op de agenda.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency