Raad Dalfsen pleit opnieuw voor versnelling woningbouw

DALFSEN - De gemeenteraad van Dalfsen bespreekt deze week de gemeentelijke Programmabegroting 2023-2026. Dat gebeurt in twee rondes. De fractievoorzitters van de zes partijen geven maandagavond in de zogenaamde eerste termijn hun mening over de ontwerpbegroting. Daarna reageert het college van burgemeester en wethouders op de gestelde vragen, gemaakte opmerkingen en ingediende moties/amendementen.

Donderdagavond (3 november) volgt in de tweede termijn het debat en neemt de raad besluiten.

Totaalvisie

De versnelling van de woningbouw en het stijgende woningtekort waren maandagavond onderwerpen die veelvuldig aan de orde kwamen in de bijdragen van bijna alle fractievoorzitters. ‘Er zijn veel mooie woningbouwinitiatieven waar veel ruimte aan wordt gegeven. Wat we missen is een totaalvisie: waar willen we wat en voor wie? Het lijkt nu te vaak hapsnap werk waardoor we te afhankelijk zijn van de initiatieven van projectontwikkelaars. Wat zijn hier onze ambities en hoe maken we die concreet?’, aldus Rietje Lassche (ChristenUnie).

Verkoopprijzen

Gemeentebelangen wil meer woningen voor onder andere eigen jeugd zodat ze hier kunnen blijven wonen én voor senioren om de doorstroom te bevorderen. ‘Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de woningbouw te versnellen. Die voorstellen zien we nog niet voorbij komen’, zo constateerde Inge Haarman. Ze drong erop aan bij projecten van ontwikkelaars van tevoren de maximum verkoopprijzen van woningen vast te leggen: ‘Er komen veel projecten van de grond maar daarna worden de woningen voor  bedragen, ver boven de stichtingskosten, verkocht’.

Inhaalslag

Volgens Leander Broere (PvdA) zijn de tientallen sociale huurwoningen die gemeente per jaar wil realiseren veel te weinig. ‘Er is een grote vraag én daarnaast zijn er veel taakstellingen die drukken op dit deel van de woningmarkt. Wij hameren hier al jaren op maar er lijkt niet veel te veranderen. We programmeren rustig door maar nergens blijkt dat we echt een inhaalslag gaan maken. Vindt u echt dat we voldoende doen voor dit segment van de woningmarkt?’, zo vroeg Broere aan verantwoordelijk wethouder André Schuurman (Gemeentebelangen).

Voorfinancieren bouwgrond

Ook voor het CDA blijft voldoende woningbouw de komende jaren een van de belangrijkste uitdagingen. ‘We zijn blij dat er in alle kernen de komende jaren gebouwd kan worden. Er zijn hierbij ook mooie initiatieven zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), om zoveel mogelijk voor en met eigen jeugd te bouwen. Wat momenteel wel zorgelijk is zijn de gestegen bouwkosten en het oplopen van de hypotheekrente. We krijgen dan ook de eerste signalen dat beoogde bouwers afhaken’, benadrukte Bert Ruitenberg . De CDA-fractie wil hier actie op ondernemen. Naast de eerdere suggestie voor erfpacht vraagt Ruitenberg of de gemeente een deel van de bouwgrond kan voorfinancieren. Hiermee kan volgens de fractie ook voorrang worden verleend aan eigen inwoners.

Achterstand

De VVD wil voldoende en betaalbare woningen hebben in Dalfsen, waarbij het landelijke karakter behouden blijft. ‘Met name starters, senioren en de middeninkomens kunnen moeilijk een woning krijgen. Het gaat hier zowel om koop als sociale huur. De laatste jaren zijn er te weinig woningen gebouwd, vooral sociale huurwoningen. Deze achterstand moeten we zien in te lopen’, stelde Gerrit Jan Veldhuis. Daarbij heeft hij de volgende vraag voor wethouder André Schuurman: ‘We vragen hoe u denkt een versnelling in gang te zetten die leidt tot meer nieuwbouwlocaties, zodat we aan de doelstellingen kunnen voldoen?’.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency