Project Dalfser klimaatwinkelstraat ruim half miljoen euro duurder

DALFSEN – Het gemeentelijk project om de Prinsenstraat en Kerkplein in het Dalfser winkelcentrum om te toveren tot een autovrije klimaatwinkelstraat kost ruim vijf ton meer. Dalfsen raamt de kosten nu op 2.650.000 euro. Van dit bedrag neemt het Rijk iets meer dan acht ton voor haar rekening. In januari 2021 ging de gemeente, op basis van een raming uit 2019, nog uit van een investering van 2,1 miljoen euro.

De veel hogere kosten verklaart de gemeente door een algehele kostenstijging van meer dan twintig procent sinds 2019. Ook waren bepaalde posten nog niet meegenomen, waaronder kosten die buiten het plangebied voor de riolering moeten worden gemaakt. Verder was geen rekening gehouden met diverse algemene kosten, risico’s en kosten van de gemeentelijke organisatie.

Druk

De gemeenteraad buigt zich in mei over het voorstel om extra geld beschikbaar te stellen. Zo voorkomt de gemeente dat de planning van de uitvoering, die toch al onder druk staat, in gevaar komt.  Als de raad akkoord gaat kunnen de werkzaamheden met onderaannemers alvast worden ingepland en materialen worden besteld. Ook de kans dat er vertraging ontstaat bij het verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven is minder groot als hiervoor op tijd opdracht kan worden gegeven.

Extra overleg

De raad neemt in mei nog geen onomkeerbare besluiten over de klimaatwinkelstraat. Er is nog ruimte om het ontwerp op onderdelen aan te passen. Een besluit over het definitieve ontwerp volgt pas in juni.  De gemeente heeft nog wat meer tijd nodig voor extra overleg met winkeliers en ondernemers over onderdelen van het plan. Zo maakt Ondernemend Dalfsen zich grote zorgen over het verdwijnen van 26 parkeerplaatsen, terwijl ook in de Dalfser raadscommissie de meningen verdeeld zijn over het parkeren. De gemeente werkt nu aan parkeervarianten voor het Kerkplein. Op de inloopbijeenkomst op donderdag 13 april presenteerde de gemeente al een schets waarop aan de noordzijde van het plein een zoekgebied is ingetekend voor meer parkeerplaatsen.

Delen:

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency