Onderzoek naar nieuwe scholen in Dalfsen en Nieuwleusen

DALFSEN - Samen met de schoolbesturen kijkt de gemeente Dalfsen naar de kansen voor nieuwe scholen in de kernen Dalfsen en Nieuwleusen.

De schoolbesturen in beide dorpen zijn het met elkaar eens dat er werk aan de winkel is als het gaat om de schoolgebouwen in beide dorpen. In de kern Dalfsen richt het onderzoek zich op Het Avontuur en De Polhaar. In het dorp Nieuwleusen gaat het om de basisscholen De Wegwijzer, De Zaaier, De Tweemaster en De Planthof.

Toekomst

Wethouder Jan Uitslag schetst de situatie: “De huidige scholen kunnen niet nog jaren mee, daar moeten we mee aan de slag. Maar het onderwijs van nu en van de toekomst vraagt een ander gebruik van het schoolgebouw dan in de jaren 70 of 90 van de vorige eeuw. Grote investeringen in schoolgebouwen doe je maar een enkele keer. Daarom willen we nu optimaal gebruikmaken van de kansen die dit biedt en kijken we breder dan alleen naar individuele schoolgebouwen. Daarbij staat de toekomst van de kinderen voorop.”

Samenwerking

Inzet van de bestuurders is meer gebruik te gaan maken van gezamenlijke voorzieningen, kwaliteiten en deskundigheid. “Door zo samen te werken en de scholen daarop in te richten kunnen we de kinderen in Dalfsen en Nieuwleusen van nul tot twaalf jaar veel meer bieden dan wanneer we alleen maar naar de eigen school blijven kijken” aldus een van de schoolbestuurders. “Ik denk ook aan voorzieningen die één school niet kan realiseren, zoals een ruimte voor techniek onderwijs of het geven van voorstellingen. De samenwerking kan ook nog geheel andere ideeën opleveren. Daarvoor zijn we nu juist met elkaar aan het verkennen” zo vult Jan Uitslag aan.

Middengebied

In Nieuwleusen is het Middengebied bij alle betrokkenen in beeld als toekomstige scholenlocatie.  Onderzocht wordt of het mogelijk is in dit gebied passende schoolgebouwen te bouwen. Iedere school behoudt zijn eigen identiteit meer wordt ook uitgenodigd tot samenwerken. Partijen kijken ook naar Kulturhus De Spil en naar het Agnietencollege, dat door het succesvolle onderwijsconcept sterk is gegroeid. 

In Dalfsen zorgen de sterke groei van het aantal leerlingen van De Polhaar en de ontwikkeling van Het Avontuur ervoor nieuwbouwmogelijkheden te onderzoeken. Ook hier is sprake van samenwerking op verschillende vlakken. Zowel met andere scholen in de kern Dalfsen als met kulturhus Trefkoele+. 

Meedenken

Bij beide ontwikkelingen willen gemeente, schoolbesturen en scholen de ouders en leerlingen, maar ook omwonenden, verenigingen en organisaties in de dorpen nauw betrekken. In oktober verwacht de gemeente, samen met de schoolbesturen, zowel in Nieuwleusen als in Dalfsen een eerste bijeenkomst te organiseren. Zij nodigen inwoners nu alvast van harte uit om over de plannen na te denken. 
 

Delen:

Tip de redactie

Heb jij nieuws voor de Dalfser Marskramer? Laat het ons weten!

Lees meer

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency