Foto: Het Avontuur aan de Ruigedoornstraat.

Onderzoek naar één nieuw schoolgebouw voor Het Avontuur en De Polhaar

DALFSEN - Samen met de twee schoolbesturen onderzoekt de gemeente Dalfsen de mogelijkheden om één nieuw schoolgebouw te bouwen voor de openbare basisschool Het Avontuur. De nog te bouwen school gaat ook onderdak bieden aan een aantal groepen van de katholieke basisschool De Polhaar.

Door de groei van het aantal leerlingen kampt De Polhaar met ruimtetekort. Enkele klassen maken nu al tijdelijk gebruik van lokalen in De Vuursteen aan de Nieuwe Uitleg. De twee scholen geven bij elkaar opgeteld onderwijs aan circa 400 leerlingen.

Woensdagavond hield de gemeente met de scholen een informatiebijeenkomst in Trefkoele+ voor ruim vijftig belangstellenden, waaronder leerkrachten, ouders, omwonenden en raadsleden.

Kind centraal

Wethouder Jan Uitslag ging in op het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs dat de gemeenteraad van Dalfsen eind 2021 heeft vastgesteld. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de plannenmakerij is dat het kind centraal staat.  In het IHP staat ook dat de kwaliteit van het huidige gebouw van Het Avontuur matig is en op korte termijn aan vervanging toe is. 

Jan Kroon (Catent) en Arie de Wit (OOZ) vertelden over de komst van een uniek Kind- en Educatie Centrum in Dalfsen als er nieuw wordt gebouwd. Er ontstaat een doorgaande leerlijn vanaf 0-4 jarigen. Ze benadrukten dat de scholen hun eigen identiteit en karakter behouden. De twee scholen stellen voor de verdere uitwerking ook elk een eigen programma van eisen op.

Verkenning

Stedenbouwkundig adviseur Rik Onderdelinden van Het Oversticht gaf een toelichting op een eerste verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe school in het zogenaamde middengebied van Dalfsen. De huidige schoolgebouwen staan in een zone, met veel bomen en groen, die loopt van het kerkgebouw aan de Brethouwerstraat tot Het Avontuur aan de Ruigedoornstraat. In dit gebied is eerst gekeken naar gemeentelijke eigendommen. Er zijn twee plekken beoordeeld aan de hand van de volumes die nodig zijn voor het nieuwe schoolgebouw. Onderzocht zijn de huidige locatie van Het Avontuur en de parkeerplaats aan de oostzijde van Trefkoele+ tussen Van Tydencampstraat en Brethouwerstraat.  Conclusie is dat beide locaties groot genoeg zijn om een nieuwe school te bouwen. Als er behoefte is aan meer buitenruimte bij deze school dan behoort een extra verdieping tot de mogelijkheden.

Planning

De planning is dat er rond de zomervakantie van 2023 een voorstel ligt voor de meest geschikte locatie. Daarover neemt de raad vervolgens in de tweede helft van volgend jaar een besluit.

Dinsdag 15 november is er in De Spil om 20.00 uur een vergelijkbare informatiebijeenkomst over de toekomst van de scholen in het middengebied van Nieuwleusen, inclusief Agnieten College.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency