Omwonenden en raadscommissie kritisch over plan voor Oosterdalfsen-Noord

DALFSEN - Bewoners en raadsleden zijn kritisch over het door de gemeente Dalfsen opgestelde stedenbouwkundig plan voor Oosterdalfsen Noord. Vier omwonenden deelden maandagavond hun zorgen met de Dalfser raadscommissie over de toekomstige uitbreiding van het dorp Dalfsen met 338 woningen in het gebied tussen Gerner Es, Oosterdalfsersteeg, Haersolteweg en Koekoeksteeg.

De onvrede van de bewoners richt zich vooral op het fors toegenomen aantal woningen (eerst 200 en nu 338) maar ook op de hoogte (4,5 tot 5,5 woonlagen) en het aantal van maar liefst acht gebouwen met appartementen. Verder baart de verkeersafwikkeling over de bestaande wegen van, naar en langs de nieuwe woonwijk de bewoners grote zorgen. Hoe de gemeente omwonenden heeft betrokken bij het maken van het plan is een volgend kritiekpunt. De bewoners krijgen het gevoel dat ze voor de bühne hebben meegedacht.

Twijfels

De commissieleden hadden veel vragen voor wethouder André Schuurman. Na de beantwoording gaven de raadsleden hun mening over het plan. Leander Broere (PvdA) heeft grote twijfels bij de noodzaak van de vele geplande vrijstaande woningen en ruime twee-onder-een-kappers. Het plan bevat volgens hem veel te weinig betaalbare woningen voor starters en senioren. ‘Het grondbedrijf moet niet leidend zijn maar onze woningbehoefte. Wat is het ons waard om betaalbare woningen te bouwen op deze locatie’, zo vraagt Broere zich af. Een ander onvoldoende uitgewerkt punt is volgens Broere de ontsluiting van de wijk. Er ontbreekt een integraal verkeersplan voor de uitbreiding van het dorp, ook in relatie tot de Rondweg. Hij is van plan voor de raadsbehandeling (eind september) moties en amendementen in te dienen om de wethouder duidelijke kaders mee te geven voor de verdere uitwerking van het plan.

Woontorens

Ook Inge Haarman (Gemeentebelangen) is ontevreden over de woningverdeling. ‘Wij zien liever minder dure vrije sector kavels en meer goedkopere woningen voor starters’. Als het om de hoogte van de woontorens gaat vindt Gemeentebelangen vijf verdiepingen te hoog. Maximaal vier woonlagen past volgens Haarman beter in het dorp Dalfsen. Bernard Smalbraak (D66) heeft geen problemen met vijf verdiepingen maar maakt zich wel ernstig zorgen of dit plan voorziet in de woningbehoefte die er op dit moment is. Het ontbreken van goed onderbouwde oplossingen voor het verkeer is voor D66 in elk geval reden om nog niet akkoord te gaan met het plan.

Knelpunten

Volgens Dick van Gelder (ChristenUnie) zorgt het verkeer op de Haersolteweg, Oosterdalfsersteeg en Gerner Es nu al voor knelpunten. Deze problemen gaan met de bouw van meer woningen alleen maar toenemen. Hij vraagt zo snel mogelijk inzicht te geven in de kosten van noodzakelijke verkeersoplossingen. ‘Wel zeggen dat het kan maar niet weten hoe vinden we een vreemde constructie’, aldus van Gelder. Net als andere partijen stelt Roel Kouwen (CDA) een andere verdeling tussen woningen in de sociale sector en de vrije sector voor. De financiële gevolgen daarvan moet de gemeente, gelet op de huidige omstandigheden, maar voor haar rekening nemen. Voor het CDA zijn verkeer en verkeersveiligheid belangrijke punten. Het ontbreekt volgens de fractie nu aan voldoende inzicht in de toekomstige wegenstructuur en de gevolgen van noodzakelijke verbredingen.

Besluitvorming

Alle partijen bespreken het plan nog weer in de eigen fractie voordat de gemeenteraad er op maandag 26 september een besluit over neemt.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency