Foto: detail van een van de windmolens van Nieuwleusen Synergie.

Nieuwleusen Synergie zet fonds op voor ondersteuning

NIEUWLEUSEN - Al jaren zet Nieuwleusen Synergie zich in voor een duurzaam en leefbaar Nieuwleusen. De coƶperatie heeft zelf veel initiatieven ontplooid, maar ook tientallen initiatieven van anderen financieel ondersteund.

De laatste tijd heeft Nieuwleusen Synergie nagedacht over hoe ook in de toekomst de ondersteuning geborgd kan worden. Directe aanleiding hiervoor waren de opbrengsten van de windmolens die het afgelopen jaar aanzienlijk hoger waren dan begroot. Deze hoge opbrengst leidde tot de discussie hoe het geld het beste op een duurzame wijze kan worden ingezet. Er is namelijk nu al een batig saldo waar een goede bestemming aan moet worden gegeven.

Fonds oprichten

Na onderzoek en discussie is er nu een keuze gemaakt. Harry Kok, penningmeester van Nieuwleusen Synergie: “De opbrengsten kun je direct uitgeven, waarmee je op de korte termijn veel initiatieven in het dorp kunt ondersteunen. Je kunt er echter ook voor kiezen om de opbrengsten te laten renderen vanuit een fonds en de jaarlijkse opbrengsten van het fonds uitkeren. Op die manier kunnen we langjarig initiatieven blijven ondersteunen. Met de eenmalige resultaten over het afgelopen jaar kunnen we al een stevige start maken met de opbouw van het fonds.”

Investeringen

Het fonds zal worden gebruikt voor investeringen in (sociale) duurzaamheid en alternatieve energieopwekking. Het gaat hierbij dus niet om schenkingen, maar om leningen waarop een rendement verwacht wordt. Voor o.a. sportverenigingen is dit een aantrekkelijk model, omdat ze op een laagdrempelige wijze tegen een aantrekkelijke rente kunnen investeren in het verlagen van hun jaarlijkse kosten.

Naast het storten van geld in het fonds, keert Nieuwleusen Synergie een deel van de opbrengsten uit als gift of renteloze lening. Het afgelopen jaar hebben onder andere het Grammofoonmuseum en Natuurboerderij Balk-Inn hiervan geprofiteerd. De coöperatie wil ook jaarlijks tien keer 1.000 euro uit blijven keren aan sociale, culturele of sportieve initiatieven binnen Nieuwleusen. Verenigingen en goede doelen kunnen zich hier tot zondag 8 oktober voor inschrijven via de website van Nieuwleusen Synergie. De uitreiking van de cheques vindt dit najaar plaats tijdens de Ondernemersbeurs van 25 t/m 27 oktober.

Warmtetransitie en zorgcoöperatie

Naast de toekomstige financiële ontwikkeling, heeft de coöperatie ook nagedacht over de activiteiten die ze in de toekomst willen (blijven) ondersteunen. Al plaatst de coöperatie de kanttekening dat dit wel afhankelijk is van de inzet van voldoende vrijwilligers. Gedacht wordt aan een rol in het realiseren van de warmtetransitie en het ondersteunen van de opzet van een zorgcoöperatie, om ook in de toekomst voldoende zorgvoorzieningen voor iedereen te hebben.
Bestaande initiatieven lopen in principe door: de kringloopwinkel blijft open, maar moet zich aanpassen aan alle nieuwe regels. Natuurboerderij Balk-Inn opent binnenkort haar deuren. Er wordt hard doorgewerkt aan het vergroenen van Nieuwleusen. Taxidienst Haaloe Brengoe blijft rijden en de sociale moestuin blijft aardappelen en groente verbouwen voor de Voedselbank.

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency