Foto: voorplein gemeentehuis Dalfsen in de huidige staat.

Na renovatie voorplein gemeentehuis Dalfsen voor iedereen toegankelijk

DALFSEN - De raad van Dalfsen heeft maandag besloten om het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen te herstellen.

De huidige gebreken, waaronder de steile hellingbaan, beschadigde tegels en trappartijen en defecte lift vragen om noodzakelijke ingrepen. De raad vindt dat het gemeentehuis toegankelijk moet zijn voor alle inwoners. Dat wordt met dit plan gerealiseerd. Tevens worden twee andere opgaves, fietsparkeren voor onder meer bezoekers van het Waterfront en een klimaatbestendige en groene omgeving, daarin meegenomen.

Lange weg

Over het voorplein is al lange tijd meerdere malen gesproken: zowel met de raad als direct betrokken partijen, waaronder Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen. Er moest aan het begin van het traject inzichtelijk gemaakt worden aan welke norm de toegang moet voldoen en welke kosten het herstellen van de huidige beschadigingen en aanvullende maatregelen met zich meebrengen. In verschillende scenario’s zijn de mogelijkheden uitgewerkt. Deze zijn allemaal in het opiniërende voorstel op 20 april 2020 aan de raad voorgelegd. Hiermee heeft de raad inzicht gekregen in diverse opties met daarbij de financiële onderbouwing waarmee het voorplein aangepakt kan worden. Hierin werd ook duidelijk dat de aanpak van het voorplein hoe dan ook gepaard gaat met hoge kosten, ook als alleen groot onderhoud uitgevoerd zou worden. In deze raadsvergadering is een discussie gevoerd over de verschillende opties, ook al vanwege de forse kosten van het huidige plan: 350.000 euro. Maar uiteindelijk heeft de raad unaniem haar voorkeur uitgesproken voor optie 4: ‘gehele plein met geringe helling’.

Dubbel gevoel

Wethouder André Schuurman: “In deze onzekere tijd rond het coronavirus is het vragen om een besluit over het voorstel voor het voorplein dubbel. Waar we enerzijds praten over bezuinigingen, moet er ook gesproken worden over plannen die een investering vragen. In de huidige staat kunnen we de toegankelijkheid en veiligheid niet garanderen aan onze bezoekers. Het is noodzakelijk om de herstelwerkzaamheden te gaan opstarten. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar een toekomstbestendige keuze. Enkel herstellen is voor de korte termijn de goedkoopste oplossing, maar vraagt op de lange termijn om nieuwe aanpassingen om aan de geldende toegankelijkheidsnorm te kunnen voldoen. Ik ben blij dat de raad haar voorkeur heeft uitgesproken om het gehele plein aan te pakken met een geringe helling. Met deze optie maken wij niet alleen het gemeentehuis voor iedereen toegankelijker, maar dragen wij ook een steentje bij aan een inclusieve samenleving, aan het klimaat en het fietsparkeren aan de rand van het Waterfront.”

Waarom herinrichting

Om te komen tot de herinrichting van het voorplein zijn een aantal stappen doorlopen. In een illustratie hebben we deze verbeeld om daarmee de uiteindelijke keuze voor optie 4: ‘gehele plein met geringe helling’ bondig weer gegeven. Benieuwd naar de tekstuele uitleg van de illustratie? Bekijk dan www.dalfsen.nl/voorplein.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Aanbestedingstraject

Na de zomerperiode start het aanbestedingstraject en worden lokale en regionale aannemers gevraagd om hun voorstel in te dienen. Wethouder Schuurman: “In deze tijden van economische krimp is het belangrijk om werkgelegenheid te stimuleren met projecten zoals deze”. De planning ziet er als volgt uit:

- Ontwerpfase, van juni t/m augustus 2020

Uitwerken van schetsontwerp naar definitief ontwerp

- Voorbereidingsfase, van augustus t/m november 2020

Uitwerken van definitiefontwerp naar uitvoeringsontwerp met bestek (Programma van Eisen)

Aanbesteding conform het ‘Inkoopbeleid gemeente Dalfsen, februari 2019’.

- Uitvoeringsfase, van november 2020 t/m januari 2021

Realiseren van het werk (inkoop van materiaal). In deze fase is het toezicht op het werk geborgd

- Nazorg, van januari t/m juni 2021

Opleveren van het werk (hierin wordt ook de garantie van het werk geborgd)

Overdracht naar beheer en onderhoud

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency