Foto: Dalfsen. Foto: Marcel van Saltbommel.

Jaarrekening Dalfsen half miljoen in de min

DALFSEN - De jaarrekening 2018 van de gemeente Dalfsen laat voor het eerst in jaren een negatief saldo zien, van 503.000 euro. Toch is het geld in de algemene reserve (zeg maar de spaarpot van de gemeente) toegenomen met bijna een miljoen euro.

Dat laatste komt door meevallers binnen de grondexploitatie (voordelig saldo 2018 en daling van de risico’s) en het opheffen van een aantal reserves. Dalfsen luidde 2018 in met een structureel sluitende begroting, maar die moest in de loop van het jaar fors worden bijgesteld. Belangrijkste oorzaak voor het ontstane tekort zijn de recente ontwikkelingen in de jeugdzorg. Volgens de gemeente baart het tekort ‘flinke zorgen voor de toekomst’. Wethouder Ruud van Leeuwen (Financiën) is vooral bezorgd over de verwachte ontwikkelingen binnen het sociaal domein. “Met het oog op de komende perspectiefnota bestaat de kans dat we onze doelstellingen moeten aanpassen”, zegt hij.

Wethouder Ruud van Leeuwen

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Mijlpalen 2018

Weliswaar kijkt de gemeente terug op enkele mijlpalen in 2018, zoals de opening van kulturhus De Spil in Nieuwleusen (onderwijs, cultuur, sport en welzijn), maar financieel ontwikkelde het jaar zich minder voorspoedig dan verwacht. Hoewel de begroting tussentijds werd aangepast, bleek een extra tekort van (afgerond) driekwart miljoen op het onderdeel sociaal domein  onontkoombaar. Een groot deel daarvan is structureel van aard en zal dus dus naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. “We wijken hiermee overigens niet af van de landelijke ontwikkelingen”, tekent Van Leeuwen erbij aan. “Gelukkig hebben we als gemeente een ruim weerstandsvermogen, waarmee we incidentele tegenvallers kunnen opvangen.”

Mening gemeenteraad

Burgemeester en wethouders leggen de jaarrekening deze maand voor aan de gemeenteraad, die zich er op de maandag 20 (raadscommissie) en 27 mei (raadsvergadering) over uitspreekt. De goedkeuring door de gemeenteraad is onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring, die deze maand wordt verwacht. 

Jaarrekening Dalfsen

Geïnteresseerden kunnen de jaarrekening over 2018 inzien op de website van de gemeente Dalfsen. Alle belangrijkste cijfers worden daarnaast op hoofdlijnen gepresenteerd in een zogenaamde infographic. Hierop staat alles kort en kleurrijk weergegeven, zodat de belangrijkste cijfers uit de jaarrekening in één oogopslag te zien zijn.

Delen:

Tip de redactie

Heb jij nieuws voor de Dalfser Marskramer? Laat het ons weten!

Lees meer

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency