Foto: De beoogde locatie voor het zonnepark aan de Hoevenweg, foto: Marcel van Saltbommel

Gemeenteraad zet streep door twee zonneparken

DALFSEN - Twee plannen voor een zonnepark in de gemeente Dalfsen werden afgeschoten in de raadsvergadering van maandag 15 juni. Het ene park was gepland aan de Hoevenweg, het andere aan de Hooiweg (in de Marshoek). Over beide plannen wordt al lang gesteggeld. Hoewel de twee plannen verschillende initiatiefnemers kennen, is de algemene deler waarop het nu stukloopt het gebrek aan goede communicatie en het creëren van draagvlak bij omwonenden.

Over het plan aan de Hoevenweg lieten zeven insprekers kritisch van zich horen in de raadscommissievergadering van 2 juni. Een schriftelijke reactie van initiatiefnemer PowerField hierop moest zorgen voor een voldoende compleet beeld om de gemeenteraad te kunnen laten besluiten. Met name die reactie van PowerField zorgt bij verschillende fracties voor twijfels over dit plan. Bert Ruitenberg van het CDA zei daarover: “In de reactie schieten ze gelijk in de verdediging en worden er woorden gebruikt dat er zou zijn gelogen door de insprekers. Ze geven aan wat ze allemaal hebben ondernomen richting de omwonenden. Ze vergeten daarbij het belangrijkste: het contact werd continu gezocht door de omwonenden zelf.”   

Het is dus het woord van PowerField tegen het woord van de insprekers. Wethouder André Schuurman zei: “Ik hoor twee waarheden en dat is lastig. Wij vragen aan de initiatiefnemer een inspanning om de buurt te informeren. Daar ligt een gespreksverslag van en die voldoet aan de kaders zoals wij die hebben gesteld.” Dit bleek echter niet voldoende. Ondanks enige verdeeldheid werd een amendement met een meerderheid van 12 van de 19 stemmen aangenomen om geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Het andere plan op de agenda was het plan voor een zonnepark langs de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle, aan de Hooiweg. In april van dit jaar besloot de gemeenteraad om initiatiefnemer TPSolar en omwonenden nog eens met elkaar in gesprek te laten gaan om te kijken of ze hier samen uit zouden kunnen komen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en wethouder Schuurman verklaarde hier over: “Ik heb gezien dat er een aantal gesprekken zijn gevoerd waarbij ik het beeld had dat de partijen steeds dichter bij elkaar kwamen. Men heeft elkaar net niet helemaal gevonden en het ligt hier nu weer voor, want de datum was hard.” Ook voor dit plan werd in deze raadsvergadering een amendement ingediend, ditmaal door PvdA, CDA en VVD. Dit voorstel werd met 11 van de 19 stemmen aangenomen en daarmee verdwijnt ook dit plan voor een zonnepark van tafel. 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency