Gemeenteraad praat over nieuw voorstel voorplein

DALFSEN - Burgemeester en wethouders van Dalfsen leggen een aangepast plan voor de herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis voor aan de gemeenteraad. Veel goedkoper wordt het echter niet.

 

Dit nieuwe voorstel komt ter sprake in de commissievergadering van 18 november. Behalve een verbeterde toegankelijkheid van het gemeentehuis biedt het kansen voor het duurzaamheids- en klimaatbeleid, stelt het college. Bovendien wordt met de herinrichting het fietsparkeerprobleem rond het Waterfront opgelost. Dat laatste vond een deel van de gemeenteraad aanvankelijk teveel van het goede; een groot deel van de raadsfracties bepleitte een afgezwakt voorstel, omdat ze de totale kosten van 350.000 euro te hoog vonden. Een versoberd plan zou doelmatig moeten zijn en vooral de toegankelijkheid moeten verbeteren, en niet zozeer andere problemen moeten oplossen.

Fietsparkeerprobleem Waterfront

“We vinden het ontzettend belangrijk dat het gemeentehuis, als visitekaartje voor onze gemeente, voor iedereen toegankelijk is”, aldus wethouder Andre Schuurman. “Maar we zien ook dat dit vraagstuk raakvlakken heeft met andere zaken die de gemeenteraad belangrijk vindt. Namelijk duurzaamheid, het klimaatbeleid én het oplossen van het fietsparkeerprobleem rond het Waterfront. We willen met dit plan al deze doelstellingen in één keer realiseren.” De gemeenteraad deed in de vergadering van september ook de suggestie om er lokale partijen bij te betrekken, die het karwei wellicht goedkoper konden uitvoeren aan de hand van een plafondbedrag. De gemeente heeft een gesprek met een lokale partij gevoerd, maar daaruit blijkt volgens Schuurman dat het karwei dusdanig arbeidsintensief is dat de geraamde kosten nagenoeg overeenkomen met de oorspronkelijke raming van 3,5 ton. Schuurman: “Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat de totale kosten lager zullen uitvallen. Verder is gebleken dat het toepassen van een plafondbedrag geen meerwaarde heeft en ook geen besparing zal opleveren.”

Daarnaast is er, eveneens op verzoek van de gemeenteraad, bekeken of de afschrijvingstermijn van vijftien jaar verlengd kan worden. Door het voorplein te beschouwen als een regulier plein in plaats van een beeldbepalend plein, kan de afschrijvingstermijn worden verdubbeld naar dertig jaar. Dit betekent dat de kosten over een langere termijn worden verdeeld, wat een voordeel oplevert in de reguliere begroting.

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency