Foto: Archieffoto van basisschool De Planthof in Nieuwleusen: Marcel van Saltbommel.

Gemeente Dalfsen zet in op samenwerking schoolbesturen en kinderopvang

DALFSEN - In de kadernota Onderwijshuisvesting waar de Dalfser gemeenteraad zich over heeft gebogen, is veel aandacht voor samenwerking en gezamenlijke huisvesting. Alle fracties gingen deze week akkoord met de kaders in de nota. Op basis daarvan wordt nu een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld waarin lokale afspraken, ambities en maatregelen worden opgenomen. Het IHP geeft richting aan het beleid voor gemeente en schoolbesturen voor de periode 2021-2040.

De komende jaren wordt een stabilisatie rond de 2.500 basisschoolleerlingen in de gemeente Dalfsen verwacht. Ook in Dalfsen worden steeds vaker Integrale Kindcentra (IKC) gevormd. Daarbij kiezen scholen en kinderdagverblijven voor gezamenlijke huisvesting, maar ook samenwerking met partijen buiten de schoolmuren wordt vaak gezocht. “De rol van de gemeente in het onderwijs is heel beperkt. Zorgen dat er gebouwen staan, maar voor de rest ligt er vooral veel verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen zelf,” aldus verantwoordelijk wethouder Jan Uitslag. Meerdere fracties gaven hem mee dat wat hen betreft die verantwoordelijkheid best wat groter mag zijn. José Eilert (PvdA) zei daarover: “Wij zien graag dat de rol van de gemeente wat breder is en niet uitsluitend vanuit het onderwijs geredeneerd is. We zijn immers door de jeugdwet wel verantwoordelijk voor het welzijn van onze jeugd.” 

In de kern Nieuwleusen is bij de totstandkoming van Kulturhus De Spil gekeken naar de mogelijkheid voor het onderbrengen van het basisonderwijs. De PvdA vraagt hoe het nu staat met dit plan. De wethouder geeft aan dat het plan destijds in de diepvries is gezet om de realisatie van de Spil geen vertraging te laten lopen. “Het is niet mislukt, zogezegd is het nu vanuit de diepvries teruggeplaatst in de koelkast. Er zijn nog wel gesprekken gevoerd, het wordt verder verkend.” 

Volgens een inventarisatie voldoen op dit moment alle schoolgebouwen in de gemeente Dalfsen aan de huidige eisen, maar is er in de nabije toekomst op sommige plekken renovatie nodig. Dat kan een goed moment zijn voor scholen om te kijken naar de mogelijkheid van gezamenlijke huisvesting. “Als gemeente mogen we best stimuleren als scholen naar een ander gebouw ‘moeten’ verhuizen, dat ze zich verzamelen in één gebouw. Het heeft niet zo veel zin als in een kern meerdere kleine scholen op zichzelf huisvesten. Het is efficiënter en hoeft identiteit van de individuele scholen niet in de weg te zitten,” aldus Gerrit Jan Veldhuis van de VVD. 

Ook gaven de fracties participatie als belangrijk aandachtspunt mee aan de wethouder. Zij zijn van mening dat het zinvol is om al in eerder stadium in gesprek te gaan met inwoners, Plaatselijk Belang en andere belanghebbenden.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency