Foto: Zaal Kappers, uit het archief.

Gemeente Dalfsen koopt perceel ‘Kappers’ aan in Hoonhorst

DALFSEN - ‘Kappers’ blijft hart van Hoonhorst, als het aan Dalfsen ligt, en daarom heeft de gemeente de ondergrond gekocht.

Zaal Kappers, al ruim 160 jaar een begrip in en rondom Hoonhorst. Een plek met een belangrijke sociale en maatschappelijke functie. Gemeente Dalfsen koopt nu het perceel onder Grand Café Thuis bij Kappers (Kerkstraat 7). Zo wordt geborgd dat het pand de belangrijke maatschappelijke rol kan blijven vervullen. Daarnaast biedt dit verdere kansen voor investering in de locatie. De door het dorp opgezette Dorpscoöperatie Hart van Hoonhorst krijgt een zogenoemd ‘opstalrecht’ en blijft hiermee eigenaar van het pand en gaat het beheren en verhuren. Het doel van de coöperatie is om de leefbaarheid van Hoonhorst en omgeving te stimuleren en te verbeteren.

Verbouwing

De coöperatie investeert sinds juni volop in het pand door het te verbouwen en te verduurzamen. Vanaf 1 januari gaat zij het pand beheren en verhuren, worden hier initiatieven ontplooid, blijft het dorpscafé en zalencentrum behouden en worden de bibliotheek en het Anjerpunt opnieuw in dit pand ondergebracht. Voorzitter Andries van Daalen: “Wij maken er samen met een betrokken bouwteam van lokale ondernemers en heel veel enthousiaste vrijwilligers een duurzaam en toekomstbestendig pand van. Een pand waarin ‘Grand Café Thuis bij Kappers’ een plaats krijgt, maar waar ook ruimte is voor sociaal maatschappelijke activiteiten. Wij hebben samen met de gemeente Dalfsen een optimale oplossing gevonden om al onze plannen uit te kunnen voeren. Vanaf 1 januari 2023 is iedereen van harte welkom om met eigen ogen de enorme veranderingen te ervaren.” Met de koop van de grond door de gemeente Dalfsen, wordt nu ook de subsidie van Provincie Overijssel mogelijk voor de investeringen.

Leefbaarheid

“Het is een bijzonder initiatief vanuit het dorp, écht in het belang van het dorp. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Hoonhorst en omgeving. Iets wat wij als gemeente omarmen. Dit alles geeft wel aan hoe betrokken de inwoners van Hoonhorst zijn bij hun dorp. Zoals ze zelf al zeiden: ‘Kappers, ons café’. Een dorp met lef dat graag het heft in handen neemt en de schouders eronder wil zetten. Dat is gelukt! De investeringen voor deze locatie dragen bij aan ‘het hart van Hoonhorst’”, aldus wethouder Jan Uitslag. Wethouder Van Leeuwen vult aan: “Met de aankoop van de ondergrond voorkomen we ook dat op deze locatie onwenselijke ontwikkelingen plaats gaan vinden. Een mooi voorbeeld van een win-winsituatie.”

Denktank ‘Kappers, ons café’

Toen het bericht van opheffing van Kappers eind oktober 2021 naar buiten kwam, zijn Duurzaam Hoonhorst en Plaatselijk Belang een initiatief gestart tot behoud van Kappers voor Hoonhorst. Daar sloten nog enkele ondernemers uit het dorp bij aan: de denktank ‘Kappers, ons café’ was daarmee geboren. De denktank ging in een hoog tempo en met veel enthousiasme aan de slag om ervoor te zorgen dat eind 2021/begin 2022 de koop van het volledige pand vanuit het dorp gerealiseerd kon worden. Heel veel dorpsbewoners waren ondertussen bij dit project betrokken als leden en/of vrijwilliger, wat resulteerde in de oprichting van de Dorpscoöperatie. Op 31 januari 2022 werden de handtekeningen onder de overdrachtsakte gezet en was de aankoop door de Dorpscoöperatie een feit. Nu de gemeente Dalfsen de grond koopt van de Dorpscoöperatie kan met dit geld verder geïnvesteerd worden in deze locatie.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency