Foto: gemeentehuis Dalfsen

Gemeente Dalfsen heeft voorkeursrecht op percelen Pastoriestraat

DALFSEN - Het college van B&W heeft een (voorlopig) gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op de percelen van Habion (ouderenhuisvesting) aan de Pastoriestraat in Dalfsen. Dit besluit is per 1 oktober 2020 ingegaan.

Rosengaerde Zorgcentrum huurt de betreffende percelen momenteel van Habion. De gemeenteraad moet binnen drie maanden na besluit van het college een besluit nemen of het voorkeursrecht wordt toegekend.

Reden voorkeursrecht

Wethouder Ruud van Leeuwen legt uit wat de reden is van het voorlopig gevestigde voorkeursrecht: “Het centrum van Dalfsen is volop in ontwikkeling, met het oog op de toekomst. Mocht Habion in de toekomst besluiten om deze gronden te verkopen, heeft het onze voorkeur eigenaar te zijn van deze gronden, zodat we hier de juiste bestemming aan kunnen geven en meer regie kunnen voeren over de ruimtelijke plannen in het centrum van Dalfsen. Daarom heeft het college besloten op de benoemde percelen een voorlopig voorkeursrecht te vestigen”.

Drie maanden

Het door burgemeester en wethouders voorlopig gevestigde voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden. De gemeenteraad moet, gerekend vanaf 1 oktober, binnen drie maanden een besluit nemen of het voorkeursrecht wordt toegekend. Dit onderwerp staat daarom op 14 december 2020 op de agenda van de gemeenteraad. Indien binnen de genoemde termijn van drie maanden geen verlenging van het voorkeursrecht door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, vervalt het voorlopige voorkeursrecht van rechtswege.
Op 30 september 2020 verscheen de publicatie waarin de vestiging van het voorkeursrecht bekend is gemaakt in de Staatscourant. Het besluit van burgemeester en wethouders van 29 september 2020 is een dag na deze publicatie in werking getreden, op 1 oktober 2020. Naast publicatie in de Staatscourant vindt publicatie plaats in de bekendmakingen in de krant en op de website van de gemeente.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency