Foto: gemeentehuis Dalfsen. Archieffoto: Marcel van Saltbommel.

Forse financiële meevallers voor gemeente Dalfsen

DALFSEN - Het sombere financiële toekomstbeeld dat wethouder Ruud van Leeuwen in mei nog schetste bij de presentatie van de Perspectiefnota Dalfsen 2023-2026 is als sneeuw voor de zon verdwenen.

Eerst zorgde de Jaarrekening 2021 al voor een positief resultaat van bijna vier miljoen euro. Vervolgens leverde de Meerjaren Prognose Grondexploitaties een winst op van ruim vier ton over 2021. Nu is het de zogenaamde Mei-circulaire van het rijk die voor Dalfsen veel positiever uitpakt dan verwacht.

Overschotten

In plaats van verwachte jaarlijkse miljoenentekorten, zijn er nu zelfs ruime overschotten in de jaren 2022 tot en met 2026. De positieve saldo’s variëren van 1,4 miljoen in 2022 tot bijna 7 miljoen euro in 2025.
Een belangrijke verklaring voor de enorme verschillen is de herverdeling van het gemeentefonds. Die blijkt toch gunstig te zijn voor Dalfsen. Eerst kwam Dalfsen hier als nadeelgemeente uit, maar nu is Dalfsen zelfs een voordeelgemeente.
Ook de jaarlijkse bijstelling van de loon- en prijsontwikkeling door het rijk is hoger dan de gemeente tot nu toe had aangenomen.  Wel plaatst Dalfsen hierbij alvast de kanttekening dat deze bijstelling in het laatste jaar (2026) weer fors afneemt. De media duiden het jaar 2026 daarom voor gemeenten aan als een ‘ravijn’jaar. Het Dalfser college van burgemeester en wethouders roept de gemeenteraad dan ook op om zéér terughoudend te zijn met het aangaan van nieuwe meerjarige verplichtingen.

Jeugdzorg

De gelden voor jeugdzorg staan nog niet vast voor de volledige periode. Er komt wel incidenteel extra geld beschikbaar voor 2023, maar voor de jaren daarna gaat het kabinet er vanuit dat gemeenten inzetten op besparingen. De Hervormingsagenda Jeugd moet zorgen voor een houdbaarder jeugdstelsel. ‘De onzekerheid over de jeugdzorggelden zorgt wel voor een extra effect op het ‘ravijn’jaar 2026’, aldus de memo die het college deze week naar de gemeenteraad stuurde.

Perspectienota

De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota 2023-2026 in twee rondes. Op maandag 27 juni zijn eerst de algemene beschouwingen door de fractievoorzitters en daarna reageren de burgemeester en de vier wethouders daarop. Het debat en de besluitvorming volgen op donderdag 30 juni 2022.

 

 

 

 

 

Delen:

Tip de redactie

Heb jij nieuws voor de Dalfser Marskramer? Laat het ons weten!

Lees meer

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency