Foto: Natuurboerderij Lindenhoeve, afgelopen zomer.

Dalfser raad blij met plannen ‘Poort van Noord’, wel zorg over verkeersafwikkeling

DALFSEN - De gemeenteraad is enthousiast over de uitgewerkte plannen rondom Koesteeg 4 en 2a, bij Natuurboerderij Lindenhoeve, ‘een visitekaartje voor Dalfsen.’ Maar alle partijen hebben zorgen rondom de verkeersafwikkeling op de Koesteeg, in relatie tot de drukte op de Rondweg. Dat bleek maandagavond tijdens de commissievergadering van de raad.

De raad moet de stedenbouwkundige visie vaststellen, voordat de initiatiefnemers verder kunnen met hun plannen. Dick van Gelder van de ChristenUnie vond een ontsluiting via De Barones – een van de initiatiefnemers - naar de Gerner Es meer voor de hand liggen. Hij vroeg zich af of er al contact geweest is met de grondeigenaar. Het idee werd door de andere raadsleden al snel ‘de Van Gelder-variant’ genoemd. Wethouder Jan Uitslag verbaasde zich over alle vragen rondom de ontsluiting aan de Koesteeg, omdat deze weg er al ligt: het is een bestaande ontsluitingsweg, al gaat er nu incidenteel een machine over. De regels zijn destijds juridisch getoetst, toen er nog sprake was van een bed & breakfast. Hij voorziet bij de ‘Van Geldervariant’ o.a. kruisende verkeersstromen met voetgangers, bomenkap en een hoger kostenplaatje. Volgens de wethouder vereist het verkeer op de Rondweg sowieso een breder onderzoek.
Maar gezien de opmerkingen van alle raadsfracties, zegde hij toch toe met de initiatiefnemers te gaan praten. Vier partijen – D66, ChristenUnie, PvdA en VVD – stemden nog niet in met het plan vanwege de ontsluiting, zodat het voorstel als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 25 januari gaat.

Plannen Poort van Noord

Natuurboerderij Lindehoeve – inmiddels zestien jaar gevestigd aan de Koesteeg - wilde graag samenwerken met meer gelijkgestemde organisaties. Om zo het erf nog aantrekkelijker te maken voor Dalfsenaren en toeristen en elkaar te helpen in het bereiken van allerlei doelstellingen. Onder andere samen met Philadelphia en Groen Gebogen zijn er toekomstplannen gemaakt; Philadelphia wil graag haar hoofdlocatie maken van het erf (de dagbesteding vindt nu nog plaats op drie locaties) en ook de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij vond de weg naar de Natuurboerderij. Zij moeten hun locatie - de oude gymzaal aan de Molendijk - binnenkort verlaten en zoeken al geruime tijd naar een andere plek. De uitbaters van hotel-restaurant De Barones, familie Koggel, is eigenaar van het perceel naast de Natuurboerderij en daar willen ze graag een nieuwe zorgvoorziening ontwikkelen en woonruimte voor zichzelf.

Social enterprise

De initiatiefnemers spraken af om samen onderzoek te doen naar een ‘social enterprise’, waarin ook andere instellingen en organisaties een plek kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld TOP Vechtdal (de talentontwikkelingstak van Philadelphia), in samenwerking met Rosengaerde, Hof van Dalfsen, Bijenvereniging Oudleusen en Sterrenwacht Vechtdal.
De initiatiefnemers hebben samen een visie ontwikkeld en een ontwerp terreinplan gemaakt met de naam ‘de Poort van Noord’. Ze willen de twee aangrenzende locaties ontwikkelen als één geheel en een bredere maatschappelijke functie te geven. Met sociale verbinding en zorg, natuur en duurzaamheid, beleving en educatie, goede samenwerking en een groter aanbod aan (dag)activiteiten. Zodat bezoekers het terrein beschouwen als een aantrekkelijk geheel, dat ook verbonden is met Landgoed Gerner. Het Oversticht heeft een Erfconsultenadvies opgesteld. Verder is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het terrein en de initiatiefnemers maken inmiddels bouwplannen, waarbij de buurt is betrokken.

 

 

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency