Foto: De wadi bij de Wevermarke.

Dalfser beleid voor biodiversiteit nog niet helemaal ‘voor elkaar’

DALFSEN - Het buitengebied komt in het beleidsplan biodiversiteit van de gemeente Dalfsen niet of nauwelijks aan bod, terwijl de teruggang van biodiversiteit op agrarische gronden de afgelopen tientallen jaren gigantisch is. Dit is een van de opmerkingen van de Vrienden van Dalfsen bij het gemeentelijk beleidsplan ‘Biodiversiteit voor Elkaar in het groene landschap’.

Het beleidsplan zou begin juni in de raadscommissie worden behandeld maar daar staken de oppositiepartijen PvdA, VVD, ChristenUnie en D66 een stokje voor. Zij vonden dat ‘groene’ belangenorganisaties niet actief zijn betrokken bij het opstellen van de nota.

Overstag

Er is begin 2020 wel een eerste bijeenkomst met inwoners en organisaties geweest. Daarna is het stil geworden, terwijl de voltallige gemeenteraad in april 2021 het college nog heeft gevraagd bewoners, organisaties en bedrijven actief te betrekken bij het maken van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Uiteindelijk ging wethouder Ruud van Leeuwen overstag en beloofde alsnog een participatieronde te organiseren. Pas daarna legt hij de nota voor aan de raadscommissie en de gemeenteraad.

Bijeenkomst 

De reactie van de vereniging Vrienden van Dalfsen loopt vooruit op de bijeenkomst over biodiversiteit die de gemeente Dalfsen op 13 september organiseert. De vereniging is positief over het ecologisch bermbeheer, aanpak overlast eikenprocessierups en aanpak invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop.

Analyse

Kritischer is het bestuur over andere zaken. Zij vindt dat het bij te nemen maatregelen moet gaan om zowel de bebouwde kom als het landelijk gebied. Daarbij mag er geen verschil zijn tussen gemeentelijke gronden of gronden van anderen. Een andere opmerking van de Vrienden gaat over het ontbreken van de gewenste ecologische verbindingen in het buitengebied ook in relatie tot toekomstige nieuwbouwwijken. Ook missen de Vrienden in de nota een deugdelijke analyse. Daarbij vragen zij zich vooral af waarom er geen gebruik is gemaakt van een rapport van een extern adviesbureau uit 2020.

Snippergroen

De verkoop van snippergroen mag volgens de Vrienden niet leiden tot vermindering van biodiversiteit en groen. Het is de vereniging verder niet duidelijke welke prioriteit de gemeente aan biodiversiteit geeft bij belangenafwegingen. Al met al vindt het bestuur van de Vrienden dat de nota flink moet worden aangepast. Zij stellen voor samen met alle betrokkenen om tafel te gaan.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency