Foto: gemeentehuis Dalfsen, foto Marcel van Saltbommel

Dalfsen verhoogt lasten niet, maar spreekt reserves aan

DALFSEN - Dalfsen gaat flink bezuinigen, maar door de reserves aan te spreken, kan de gemeente toch blijven investeren.

Het gemeentebestuur vindt het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 in deze turbulente tijd een pittige opgave. Al bij het bespreken van de perspectiefnota stond men stil bij die grote opgave en gaf de raad kaders mee om een goede afweging te maken.

Spaarpot aanspreken

In de afgelopen periode is uiterst kritisch gekeken naar onder meer de interne budgetten en alle mogelijkheden voor het versoberen of bezuinigen. Om te komen tot een sluitende begroting, kiest men ervoor om de lasten voor de inwoners niet verder te verhogen, maar wordt wel een beroep gedaan op de spaarpot (reserves). Gezien de gezonde financiële situatie is dat incidenteel mogelijk. Op 2, 5 en 6 november bespreekt de raad het voorstel tijdens de digitale raadsvergadering. De raad kan dus nog anders besluiten dan het college nu voorstelt. Iedereen kan de raadsvergadering live volgen via ris.dalfsen.nl.

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben impact op iedereen en op de economie. Ook in Dalfsen raakt de crisis grote en kleine bedrijven, de horeca, de vrijetijdseconomie, de verenigingen, de stichtingen en daarmee alle inwoners van Dalfsen. Naast de coronacrisis lagen en liggen er ook nog andere uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, huisvesting, woningbouw en het sociale domein die de gemeente niet uit wil uitstellen.

Stimuleren

“De eerste gedachte in tijden van krimp kan zijn om plannen ‘on hold’ te zetten, maar dat kan averechts werken”, zegt wethouder Ruud van Leeuwen. “Juist door plannen te blijven realiseren, weliswaar gefaseerd, en niet alle nieuwe ontwikkelingen voor ons uit te schuiven, geven we een impuls aan de samenleving. Daarnaast willen we ook voor onze kwetsbare inwoners een vangnet blijven bieden. Met de keuzes die we voorstellen aan de raad zorgen we ervoor dat we ons blijven inzetten voor onze inwoners en ondernemers en houden we de voorzieningen op peil. De opgave om jaarlijks fors te bezuinigen vraagt om een goede balans tussen investeren en versoberen. Voor Dalfsen houdt dat in dat we volgend jaar nog een tekort van 1 miljoen hebben op de begroting en dat deze, conform de toezegging aan de raad, in 2022 sluitend is. Dit laatste is een meevaller die direct voortvloeit uit de recent ontvangen septembercirculaire (aanvulling op de rijksuitkering aan gemeenten).”

Keuzes maken

De raad heeft het college kaders meegegeven tijdens het bespreken van de Perspectiefnota. Een daarvan was om als gemeente dat te doen wat écht noodzakelijk is en waar kan projecten meer te faseren in tijd om zo kosten te spreiden. Dat maakt dat diensten die de gemeente niet per se hoeft uit te voeren, omdat deze door een andere partij worden aangeboden, komen te vervallen. Al wordt er niet gekort op het personeelsbestand, wel wordt er op de secundaire arbeidsvoorwaarden een versobering doorgevoerd. En kan, doordat er alternatieven voorhanden zijn, gekozen worden om te stoppen met bepaalde diensten. Door die keuzes houdt de gemeente vast aan waar ze voor staat: het stimuleren en ondersteunen van de samenleving, nu en voor de toekomst.

Steun Den Haag en Corona

De gemeente heeft een noodfonds opgericht voor de eerste maatschappelijke effecten die het coronavirus en de maatregelen ertegen aanrichten. De komende tijd houdt het virus de samenleving in de greep en blijft het onzeker, ook op financieel gebied. Het Rijk is met een compensatieregeling van 300 miljoen gekomen voor alle gemeenten, het is echter de vraag of dit toereikend is.

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency