Dalfsen krijgt (nog) geen burgerberaad

DALFSEN - Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2027 door de gemeenteraad van Dalfsen dienden D66 en ChristenUnie vorige week een voorstel in om een pilot met een burgerberaad mogelijk te maken.

Een burgerberaad is een manier waarop gewone mensen worden betrokken bij politieke besluitvorming. Het is een methode om de stemmen van de burgers te laten horen en hen te laten deelnemen aan discussies over belangrijke onderwerpen die invloed hebben op de samenleving. Daarvoor wordt een groep willekeurig geselecteerde inwoners bijeengebracht om samen te praten en te discussiëren over een specifiek probleem of vraagstuk.

Dwarsdoorsnede

Deze groep vertegenwoordigt een dwarsdoorsnede van de samenleving, met verschillende achtergronden, meningen en ervaringen. De leden van het burgerberaad komen regelmatig bijeen om te luisteren naar deskundigen, informatie te verzamelen en met elkaar in gesprek te gaan. Ze krijgen de kans om vragen te stellen, verschillende perspectieven te overwegen en samen te werken aan mogelijke oplossingen. Het doel van een burgerberaad is om tot aanbevelingen te komen die kunnen worden voorgelegd aan het college en/of de raad.

Een burgerberaad verschilt van traditionele vormen van politieke participatie waar vaak de best georganiseerde en meest luide stemmen de aandacht krijgen. Omdat een burgerraad uit willekeurig gekozen burgers bestaat krijgt iedereen een gelijke kans om hun mening te uiten en invloed uit te oefenen.

Participatiekramp

Bernard Smalbraak van D66 gaf in zijn betoog aan dat participatie een heel mooi en belangrijk proces is, maar dat het ook vaak in teleurstelling uitmondt, iets wat hij participatiekramp noemt. “Neem de discussie over de klimaatwinkelstraat, inwoners en belangroepen als Vrienden van Dalfsen hadden zich uitgesproken voor een autovrijcentrum, de ondernemers waren tegen. Het college worstelt met deze tegengestelde belangen en werkt een soort van compromis uit, maar met de uitkomst zijn beide groepen teleurgesteld”, met een burgerberaad was de uitkomst wellicht niet anders maar omdat dit uit de inwoners zelf komt en het proces transparant is, is de kans op draagvlak vele malen groter.

Evenwichtiger

Rietje Lassche van de ChristenUnie gaf aan dat een burgerberaad participatie niet vervangt maar er naast loopt. “Een burgerberaad vervangt niet het participatietraject door het college en vervangt ook niet het goede gesprek van inwoners en gemeenteraad. Bij een burgerberaad vraagt je een groep inwoners om zich in een probleem te verdiepen, zich goed te laten adviseren, alle belangen af te wegen en dan samen met aanbevelingen te komen. Een burgerberaad is zo een manier om gewone burgers te betrekken bij de besluitvorming door de politiek. En dus niet alleen de belanghebbenden of de inwoners die je altijd al hoort maar juist de verschillende stemmen. Door het breder te maken krijg je een evenwichtiger en uiteindelijk meer gedragen advies”.

Stemming

Bij de stemming over het amendement Burgerberaad kregen D66  en  ChristenUnie de andere partijen niet mee. CDA, PVDA en VVD vonden het te vroeg en wachten eerst nog even de uitkomst van het proces Goed Goan af. Gemeentebelangen vond dat de raad zelf al een afspiegeling is van de bevolking en was bang voor een dubbel proces.

Hoewel het amendement voor een burgerberaad nu niet werd aangenomen, geloven D66 en ChristenUnie dat het uitstel is in plaats van afstel. Door de toename van steeds complexere vraagstukken zoals de energietransitie of bijvoorbeeld het vraagstuk van de Rondweg krijgt een burgerberaad steeds meer toegevoegde waarde. Daardoor verwachten ze dat er uiteindelijk meer steun zal komen voor het amendement, zeker gezien de toenemende successen van dergelijke raden in andere delen van het land.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency