Dalfser Raad ligt nog niet wakker van financiële zorgen

DALFSEN – In twee rondes besprak de gemeenteraad van Dalfsen deze week de Perspectiefnota 2024-2027. Maandagavond hielden de zes fractievoorzitters in de zogenaamde eerste termijn hun algemene beschouwingen.

Daarna reageerden burgemeester en wethouders op de bijdragen van de fracties. Donderdagavond volgde de tweede termijn en vervolgens stelde de gemeenteraad na de derde termijn de nota eensgezind ongewijzigd vast.

Financiële positie

Daarmee liggen de kaders voor de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027 en de gemeentelijke investeringen in de komende jaren vast. Woordspelingen over de financiële positie van de gemeente kwamen maandagavond volop aan de orde. ‘In Dalfsen schijnt de zon behoorlijk, dus we moeten nu het dak repareren’, zo begon Rietje Lassche (ChristenUnie). ‘Er zijn in Dalfsen geen donkere wolken voor de gemeentelijke financiën. In geen velden of wegen’, zo reageerde Leander Broere op de Dalfser traditie om als één van de rijkste gemeenten in Nederland steen en been te klagen over de financiën. Volgens CDA-fractievoorzitter Bert Ruitenberg ligt ‘ons schip op koers maar belemmeren flinke mistbanken het zicht’.

Structurele dekking

‘Daar waar zich donkere wolken samenpakken, namelijk de jaren 2026 en verder, is het onze plicht deze wolken te benoemen en met de raad te delen. Overigens geldt dit ook voor stralend weer en zonneschijn. Samen met de VNG strijden wij voor structurele dekking van structurele taken, evenals voor volledige compensatie door het Rijk van ontwikkelingen in CAO en inflatie’, benadrukte wethouder Ruud van Leeuwen (Gemeentebelangen) in zijn reactie. De consequenties van een niet sluitende meerjarenbegroting brengt het college de komende tijd in beeld. Bij de begrotingsbehandeling in november verwacht de wethouder daarover meer informatie te kunnen geven.

Positiever

Eind mei presenteerde wethouder Ruud van Leeuwen de Perspectiefnota 2024-2027 met een zeer negatief financieel beeld voor de komende jaren. Het jaarlijks tekort liep op tot zelfs ruim 5,6 miljoen euro in 2027.  De Meicirculaire van het Rijk zorgde vervolgens in de loop van juni voor een wat positiever huishoudboekje voor Dalfsen maar de financiële zorgen blijven met een niet sluitende meerjarenbegroting. Dalfsen raamt het tekort voor 2027 nu op ruim 2 miljoen euro, terwijl het jaar 2025 nog een positief saldo van 3,1 euro miljoen laat zien.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency