Buurt wil geen 'verdozing' Backxlaan

DALFSEN - “Laat de ‘verdozing’ van de Backxlaan niet doorgaan”. Deze oproep deed inspreker Oscar Bos dinsdagavond in de raadscommissie Dalfsen bij de behandeling van de stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 316-328.

Namens de omwonenden maakte Bos gebruik van het spreekrecht. Het bouwplan voor 24 betaalbare koopappartementen voor jong en oud is volgens de buurt met weinig participatie tot stand gekomen. Er was vooral sprake van eenzijdige informatie. ‘Wij hebben een suggestie gedaan om gezamenlijk te onderzoeken welke alternatieven met behoud van winkelruimte mogelijk zijn. Vanuit de initiatiefnemer is hierop gereageerd met de conclusie ‘dat dit het is’ en dat er geen veranderingen meer komen.’, aldus inspreker. De bewoners drongen erop aan eerst met de omwonenden een lange termijn visie voor de Backxlaan op te stellen en dan pas te kijken hoe en wat er gebouwd kan worden.

Participatie

Geert Stel ging namens de initiatiefnemer in op hoe de betrokkenheid van de omwonenden is verlopen. Daarbij gaf hij uitleg over de financiële onmogelijkheden om in deze tijd nieuwe winkelruimte te bouwen.

Visie Backxlaan

Als reactie op vragen van diverse commissieleden over het opstellen van de lange termijn visie voor de Backxlaan kon wethouder André Schuurman geen duidelijkheid geven over de stand van zaken en de planning. Hij komt er schriftelijk op terug voor de raadsvergadering van 19 december. Dan behandelt de raad de stedenbouwkundige visie.

Illusie

De commissie drong opnieuw aan op een totale visie op de Backxlaan. Dat voorkomt discussie per afzonderlijk bouwplan en ook vanuit de lokale middenstand is er volgens de commissie behoefte aan meer regie vanuit de gemeente. Toch schaarde de commissie zich voltallig achter de stedenbouwkundig visie. Versnellen van de woningbouw heeft topprioriteit en het bouwplan is een welkome aanvulling voor de lokale woningmarkt. Daarbij benadrukte de commissie nog maar eens dat het een illusie is om te denken dat het mogelijk is om in een buurt volledig draagvlak te krijgen voor dit soort bouwplannen.

Het voorstel gaat als akkoordstuk naar de raadsvergadering op maandag 19 december.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency