Bewoners Dalfserveld West maken zich grote zorgen

DALFSEN - Eind vorig jaar wees de gemeenteraad Dalfserveld West aan als zoekgebied voor windturbines en zonnevelden. Daarmee beantwoordde de Dalfser politiek de 'waar-vraag’ maar de inhoudelijke kaders voor grootschalige en duurzame energieproductie stelde de raad nog niet vast.

De gemeenteraad gaf wethouder André Schuurman (GB) in december 2021 opdracht om met een voorstel te komen voor de spelregels. Het resultaat lag maandagavond op de tafel bij de raadscommissie.

Impact

Voordat de commissieleden de kaders behandelden maakte H. Dirksen namens de bewoners van het grensgebied Dalfsen-Zwolle van het Dalfserveld West gebruik van het inspreekrecht. Hij wees er op dat in dit gebied veel plannen spelen. De bewoners maken zich grote zorgen over de impact die dit heeft op het leefgebied, de kwaliteit van wonen en de verrommeling van het landschap. Dirksen vroeg vooral aandacht voor hoe de gemeente de inwoners hierbij betrekt. Bewoners missen openheid bij de gemeente en hebben steeds het gevoel achter de feiten aan te lopen. Verder ontbreekt het aan zichtbare communicatie tussen de gemeenten Dalfsen en Zwolle. Ook voelen ze geen steun en betrokkenheid van raadsleden, terwijl er ook geen sprake is van een betrokken houding bij collegeleden. Tot slot riep Dirksen de gemeenteraad op te starten met betere en serieuzere participatie.

Energieopgave

De raadsleden stelden tal van vragen maar benadrukten daarbij dat er een grote energieopgave ligt voor een duurzame toekomst van Dalfsen. Insteek van de raad is om het vooral samen met de inwoners te doen. De gemeente werkt toe naar een breed gedragen gebiedsplan voor Dalfserveld West dat er eind 2023 moet liggen.

Alle partijen zijn het in grote lijnen eens met de kaders, waaronder lokaal eigendom, stevige landschappelijke inpassing en passende compensatie. De raadsfracties zien de kaders als een stap in de goede richting. De raad is zich er zeker van bewust dat het nu niet ineens een goed nieuws show wordt. Er is begrip voor de tegenstanders en de zorgen die er bij hen leven.

Maandag 28 november neemt de raad een definitief besluit over de kaders.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency