Foto: RIS gemeente Dalfsen.

Besluit omstreden bouwplan Nieuwleusen-Noord uitgesteld

DALFSEN - De initiatiefnemer voor de bouw van 24 koopappartementen voor jong en oud in het noordelijk deel van de Burgemeester Backxlaan (nrs. 316-328 met outletstore en slijterij d’Ommerdiek) heeft gevraagd de stedenbouwkundige visie voor dit bouwplan niet te behandelen in de raadsvergadering op maandag 20 juni.

Tijdens de behandeling in de raadscommissie bleek al dat dit bouwplan bij de direct omwonenden gevoeliger ligt dan in het gemeentelijk voorstel staat. Volgens het voorstel zijn de bewoners overwegend positief, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Inspreekster Helga de Boer wees erop dat de inwonerbetrokkenheid over het bouwplan minimaal is geweest. Het plan is volgens haar ook in strijd met het gemeentelijk beleid voor inbreidingslocaties, de woonvisie, de detailhandelsvisie en kadernota parkeernormen. Verder vroeg zij zich af of het niet beter is om te wachten op de aangekondige lange termijnvisie voor de Backxlaan.

Informatiebijeenkomst

Woensdagavond 15 juni is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden geweest. Daar zijn de plannen toegelicht door ontwikkelaar en architect. Discussiepunten waren ondermeer de hoogte van de bebouwing en het verdwijnen van winkels. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat het verwijderen van de bovenste bouwlaag niet mogelijk is omdat de financiële haalbaarheid dan in gevaar komt. Ook zou dit ten koste gaan van de kleinere starterswoningen die onder de kap komen. Verder is duidelijk geworden dat winkels op de begane grond niet meer passen in de huidige marktomstandigheden. Er is simpelweg te weinig vraag naar winkelruimte in dit deel van de Backxlaan.

Het is de bedoeling om de stedenbouwkundige visie later opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat gebeurt nadat het overleg met omwonenden is afgerond. Er volgt in ieder geval nog een extra bewonersbijeenkomst en de omwonenden krijgen meer informatie. Ook de gemeente gaat zich actiever bemoeien met dit complexe bouwplan.

 

 

 

Delen:

Tip de redactie

Heb jij nieuws voor de Dalfser Marskramer? Laat het ons weten!

Lees meer

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency