Woningbouw Dalfsen op koers, maar zorgen op langere termijn

DALFSEN - De komende twee jaar worden er in de gemeente Dalfsen 130 nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd. Dat is het opvallendste onderdeel van de prestatieafspraken die de woningstichtingen VechtHorst en De Veste, de huurdersverenigingen Twee onder één Kap (TOEK) en Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben vastgelegd.

 

Daarnaast voorziet het gemeentelijk woningprogramma 2019-2021 onder meer in de uitgifte van zo’n zestig kavels voor particuliere nieuwbouw in 2019. De genoemde organisaties evalueren en actualiseren jaarlijks de gemaakte prestatieafspraken en leggen deze vast in de Samenwerkingsoverkomst Wonen Dalfsen 2019-2022, die afgelopen week werd ondertekend door alle partijen.

De jaarlijkse evaluatie wees uit dat nagenoeg alle prestatieafspraken voor 2018 inmiddels zijn uitgevoerd. Na een trage start in de voorgaande jaren is de productie van sociale huurwoningen inmiddels op stoom gekomen en lijkt het erop dat de in totaal 180 geplande sociale huurwoningen eind 2020 daadwerkelijk aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.

Voor de langere termijn ziet het er echter somberder uit: de afspraken voor 2021 en verder over de geplande ontwikkeling van sociale huurwoningen dreigen te stagneren omdat een nieuw, nog vast te stellen uitbreidingsplan in de kern Dalfsen niet tijdig beschi\kbaar komt. Dat wordt noodzakelijk nu Oosterdalfsen zo goed als volledig bebouwd is.

De tendens van de afgelopen jaren, om de afspraken niet te beperken tot wonen alleen, is in de nieuwe prestatieafspraken voortgezet. Zo zijn er ook afspraken gemaakt over duurzame maatregelen en zorg. De gemeente werkt aan een nieuwe Woonvisie, waarbij ook de woningstichtingen worden betrokken.

 

Naast deze afspraken hebben burgemeester en wethouders van Dalfsen afgelopen week ook het Woningbouwprogramma 2019-2021 vastgesteld. In de gemeentelijke KernPunten, opgenomen in de Dalfser Marskramer wordt binnenkort bekend gemaakt wanneer de inschrijftermijn voor de uitgifte van de particuliere bouwkavels van start gaat. Vanaf dat moment komt er ook informatie beschikbaar over de uit te geven kavels.

De cijfers en afspraken maken duidelijk dat in navolging van landelijke ointwikkelingen de woningmarkt ook in Dalfsen stevig is aangetrokken. De vraag naar woningen neemt toe en er ontstaat een tekort aan (nieuwe) woningen. Dat uit zich onder meer in een forse toename van het aantal inschrijvingen op de uitgifte van bouwgrond. Ook stijgt de vraag naar kavels voor vrijstaande woningen. Omdat een flink aantal bouwbedrijven de crisisjaren niet hebben overleefd, kunnen de resterende bedrijven en hun toeleveranciers de grote vraag momenteel niet aan. Daardoor stijgen de bouwkosten van nieuwe woningen fors, waardoor kopers worden geconfronteerd met sterk stijgende prijzen voor nieuwbouwwoningen.

.

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency