Foto: vrijwilligers vullen voedselpakketten, archieffoto.

Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen vergroot toegankelijkheid

DALFSEN - “We wilden de toegankelijkheid van onze Voedselbank graag verbeteren,” zegt voorzitter Gemma Kok van de Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen.

Het bestuur wil meer bekendheid geven aan het reilen en zeilen van de Voedselbank. Daarom hebben ze hard gewerkt aan de vernieuwde website die inmiddels ‘online’ is. Deze is gebouwd door Fresh-Media en veel klantvriendelijker als de vorige, zie https://voedselbankdalfsennieuwleusen.nl Op de site staat ook een rekenhulp en voorbeelden, waarmee iemand zelf kan kijken of hij of zij in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Veertig gezinnen

“Op dit moment maken in Nieuwleusen 29 gezinnen gebruik van de Voedselbank en in Dalfsen 11. Het betreft huishoudens van één en/of meerdere personen.” Kok denkt dat er in de gemeente Dalfsen meer gezinnen zijn die gebruik kunnen maken van de Voedselbank. De Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen is een uitgiftepunt van Zwolle en is bestemd voor de kernen: Dalfsen, Nieuwleusen, Oudleusen en Hoonhorst. Er is een uitgiftepunt in Dalfsen en één in Nieuwleusen.

Voedselpakketten

“Onze Voedselbank neemt de voedselpakketten van Voedselbank Zwolle af en wij vullen deze aan met de producten die wij zelf krijgen.” Als voorbeelden noemt Kok het brood van de plaatselijke bakkers en de groenten van de sociale moestuin van Nieuwleusen Synergie en dergelijke. Er zijn vier verschillende pakketten, afhankelijk van het aantal personen in een gezin. In het verleden moesten de gebruikers de pakketten uit Zwolle halen, maar dat is nu verbeterd. De pakketten worden tegenwoordig door vrijwilligers met een gehuurd busje uit Zwolle opgehaald. “Sinds kort huren we een pand in Dalfsen voor de wekelijkse uitgifte en voor de opslag van goederen,” zegt de voorzitter. “Voor de relatie met de Voedselbank Zwolle betaalt onze voedselbank een bijdrage in verhouding met onze afname van de pakketten. Soms kopen we ook producten in – die we niet hebben en/of krijgen – en ook daar is natuurlijk ook geld voor nodig.”

Vrijwilligers Voedselbank

De Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen draait uitsluitend op vrijwilligers, naast de acht bestuursleden is er nog een groep van ruim 40 vrijwilligers actief. Hierbij moet je denken aan hulp bij de wekelijkse uitgifte van pakketten, ondersteuning bij acties in supermarkten en chauffeurs. Wie ook vrijwilliger wil worden, kan zich aanmelden via de website van de Voedselbank.

Deelnemers

Op dit moment is het aantal deelnemers in Dalfsen lager dan in Nieuwleusen. Kok denkt dat dit komt omdat de kerken in Dalfsen actief zijn als het gaat om armoedebestrijding. Er worden daar maandelijks voedselpakketten gebracht bij mensen die dat nodig hebben. “Wie van de plaatselijke Voedselbank gebruik maakt, krijgt echter wekelijks een pakket en dus meer producten,” zegt ze. Ook denkt de voorzitter dat in het algemeen schaamte en onbekendheid redenen kunnen zijn, dat de burgers geen beroep doen op de Voedselbank.
De meeste deelnemers komen via een bewindvoerder in contact met de Voedselbank en een gering aantal via de gemeente. Wie gebruik wil maken van de voorziening Voedselbank kan zich via de website aanmelden. Dit moet altijd samen met een vertegenwoordiger; dit kan zijn een bewindvoerder, maar ook via een kennis, vriend of een familielid.
Alle inkomsten en uitgaven leiden tot een besteedbaar inkomen. De resultaten worden door een intaker – toegeruste vrijwilliger - beoordeeld volgens gestelde criteria en deze intaker bepaalt of de burger in aanmerking komt voor deelname.

Sponsors

Om goed te kunnen functioneren, heeft de Voedselbank naast producten en vrijwilligers, ook geld nodig om alles te kunnen blijven bekostigen. Kok: “We hebben een aantal vaste sponsors die goederen doneren en er zijn ook geregeld mooie initiatieven vanuit scholen en/of verenigingen. Hier zijn we heel blij mee en dankbaar voor! Onze sponsors staan op onze website vermeld. Heb je een idee voor een inzamelingsactie? Laat het ons weten via e-mail [email protected]!”

Bekendheid Voedselbank

De Voedselbank staat op beurzen, laat zich zien in de plaatselijke supermarkten en plaatst berichten op de Facebookpagina. Verder verwijst Kok naar het ‘Samen Doen loket’ van de gemeente. Alle burgers die in contact komen met de sociale dienst, krijgen jaarlijks een brief waar, voor de doelgroep alle regelingen van het armoedebeleid in staan vermeld. “Twijfel je of je ook in aanmerking kan komen voor een voedselpakket, check onze site," zegt de voorzitter tot besluit.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency