Toekomst voetbal in dorp Dalfsen onder de loep

DALFSEN - Nog dit najaar ligt er een voorstel over de toekomst van de voetbalsport in het dorp Dalfsen. De besturen van de voetbalverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen hebben een speciale commissie in het leven geroepen om de kansen en de mogelijkheden in beeld te brengen.

De commissie bestaat uit Peter van Veen en Gert Buitenhuis namens ASC’62 en Jurgen Grobbée en Hans Peter Rhee namens SV Dalfsen. Bedoeling is dat zij de resultaten van hun onderzoek op de ledenvergaderingen in november presenteren. Het is uiteindelijk aan de gezamenlijke leden om een besluit te nemen over de vervolgstappen.

Jeugdcombinatie

De jeugdleden van beide verenigingen voetballen al enkele jaren onder de naam Jeugdcombinatie FC Dalfsen samen. Dit bevalt zo goed dat regelmatig de vraag op tafel komt waarom beide verenigingen niet helemaal samengaan. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen in de voetbalsport (weekendvoetbal, verbeteringen in de voetbalpiramide) die een onderzoek rechtvaardigen. Beide ledenvergaderingen zijn al akkoord gegaan met het onderzoek.

Fusie

Hoofdvraag is welke opzet het beste is voor de toekomst van de voetbalsport in het dorp Dalfsen. Is de huidige opzet (twee verenigingen met een gezamenlijke jeugdafdeling) de meest ideale en toekomstbestendige vorm of zijn er betere alternatieven denkbaar ? Te denken valt hierbij aan een verdere samenwerking, een fusie of een alternatief hierop. Welke kansen, mogelijkheden en uitdagingen doen zich hierbij voor en wat vinden de leden en andere belanghebbenden ervan ? Hierbij zijn ook aspecten als historie, clubkleuren, cultuur en clubliefde aan de orde. De commissie bepaalt zelf hoe ze de beantwoording van de vragen aanpakt. De commissie krijgt volledige medewerking van de beide voetbalbesturen en betrekt ook de leden van beide verenigingen actief bij het onderzoek.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency