Foto: archief Marcel van Saltbommel.

Recht op vergoeding voor schade door Lelystad Airport

DALFSEN - REGIO - Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures daarvoor lopen al jaren. De gemeenteraad van Dalfsen maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, lokale economie, toeristische sector en de effecten op de natuur.

De aanvliegroute naar Lelystad Airport loopt van Lemelerveld, tussen Hoonhorst en Dalfsen door richting Zwolle.
Inwoners kunnen mogelijk persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening van vliegveld Lelystad, door bijvoorbeeld waardevermindering van de woning of inkomstenderving van de camping. Men kan bij het ministerie een verzoek indienen voor een vergoeding van deze schade. De termijn hiervoor sluit op 31 maart 2020.
Omdat er momenteel nog niet gevlogen wordt, is echter nog niet vast te stellen of er daadwerkelijk sprake van schade is. Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, kan men een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Hierbij houdt iemand in de toekomst het recht om mogelijke schade te claimen.

Stuitingsbrief versturen

Belanghebbenden die dit recht willen claimen, kunnen een modelbrief downloaden van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op www.dalfsen.nl/stuitingsbrief. Deze voorbeeldbrief kan men gebruiken en zelf versturen naar het adres dat op de brief staat. Stuur de stuitingsbrief aangetekend op en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020 bij het ministerie is.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency