Foto: Kruispunt N377 in Nieuwleusen. Foto: Marcel van Saltbommel.

Provincie en BAM Infra sluiten contract voor Vechtdal Verbinding

DALFSEN - Het is definitief: BAM Infra gaat de opwaardering van de N340 tussen Zwolle en Ommen, de N48 en de N377 van Nieuwleusen tot aan Dedemsvaart uitvoeren. Donderdag werd het contract tussen het bedrijf en de provincie Overijssel ondertekend.

Namens de provincie plaatste gedeputeerde Bert Boerman (Mobiliteit, Water en Sociaal) zijn handtekening onder de verbintenis. Namens BAM Infra deed directeur Wilbert Boon dat. Het project heet Vechtdal Verbinding.

Design en Construct contract
Het gaat om een zogeheten Design en Construct contract (D&C), waarbij BAM Infra verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw. BAM Infra gaat het werk eerst voorbereiden, waarna zij eerst de N377, N48 en het nieuwe tracé van de N340 aanleggen. Als dat gereed is, starten de werkzaamheden aan de N340 tussen Dalfsen en Ommen. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving en weggebruikers zoveel mogelijk beperkt. Om dit voor elkaar te krijgen, staat 2019 in het teken van het afronden van het ontwerp, het aanvragen van de bouwvergunningen en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals verleggen van kabels en leidingen en het uitvoeren van onderzoeken naar de ondergrond. In het voorjaar van 2020 gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke wegwerkzaamheden. Naar verwachting is het karwei eind 2023 gereed.

Veiliger én betere doorstroming
Met de opwaardering van het wegennet in het Vechtdal wil de provincie een betere doorstroming en meer veiligheid bereiken. Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N377, N340 en N48 naar Zwolle en de A28 en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk, waardoor de doorstroming vermindert en het verkeer vastloopt. Daarnaast zijn deze wegen niet op een duurzaam veilige manier ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te laten doorrijden, krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met twee keer twee 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen.

Verbetering kruispunten
Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder meer voorzien van rotondes en weefvakken. Fietsers kunnen straks veilig oversteken op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Naast deze maatregelen worden ook de vijftien optimalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden van de parallelwegen. Voor Nieuwleusen is het belangrijk dat de kruispunten van de N377 met de Burgemeester Backxlaan en de Evenboersweg worden verbeterd. Meer informatie over het project staat op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding.


 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency