Programma rond 75 jaar bevrijding krijgt gestaag vorm

DALFSEN - De plannen voor de herdenking van 75 jaar bevrijding in Dalfsen krijgen steeds meer vorm. Een werkgroep die de afzonderlijke activiteiten coördineert, heeft al een programma met verscheidene initiatieven op de rol staan.

Deze werkgroep werd begin dit jaar gevormd om de afzonderlijke initiatieven in de verschillende kernen van de gemeente Dalfsen te coördineren. Met uitzondering van Nieuwleusen, waar eveneens een werkgroep bestaat die de afzonderlijke activiteiten in kaart brengt. Wel is er afstemming tussen beide werkgroepen, met name om te voorkomen dat activiteiten elkaar qua datum en/of karakter in de weg zitten.
“We zijn vooral faciliterend”, zegt Emily Poppe, die namens Trefkoele+ zitting heeft in de werkgroep. “Het is niet de bedoeling dat we heel veel zelf gaan organiseren. De initiatieven moeten uit de bevolking komen. Wij kunnen daarbij ondersteunen en het overzicht bewaren.” De periode van de activiteiten strekt zich uit over het gehele seizoen 2019/2020, maar het zwaartepunt ligt op de zes weken waarin deze regio 75 jaar geleden bevrijd werd, dus van begin april tot half mei 2020.
In de werkgroep zijn ook de gemeente, de Historische Kring Dalfsen, Bibliotheek Dalfsen en Saam Welzijn vertegenwoordigd. De eerste twee zijn vooral op zoek naar verhalen over de oorlog en de bevrijding, en materialen die daar verband mee houden, mede in het kader van het DNA van Dalfsen. “We proberen een vorm te vinden waarmee we die in de bibliotheek laten zien”, aldus Jan Sibelt van de Historische Kring. “Je moet dan niet alleen denken aan getuigenissen uit de eerste hand, maar ook aan jongere mensen die de verhalen van hun ouders gehoord hebben.”
 
Werkgroep zoekt editor en pand voor pop-upmuseum
Ook wordt gebruik gemaakt van gesprekken met getuigen die enkele jaren geleden al zijn opgenomen. “We zoeken nog een vrijwilliger die al deze opnamen goed kan ‘editen’ en monteren”, aldus Sibelt. De vereniging bereidt ook een speciale uitgave van haar tijdschrift Rondom Dalfsen voor. Daarnaast treft de werkgroep, in overleg met de gemeente, voorbereidingen om op 15 plekken waar destijds vliegtuigen zijn neergekomen een herinneringsplaquette te plaatsen. Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen is bezig met het organiseren van een lezing en andere activiteiten rond dichter en schrijver Willem Wilmink, wiens werk in aanzienlijke mate is beïnvloed door de Tweede Wereldoorlog, aldus directeur Anke Bruggeman. “Verder komt er een debat over oorlog en vrede, waarin we nadrukkelijk de verbinding met het heden zoeken, zowel in Nederland als wereldwijd.”
 
Theatervoorstelling
 
Toneelgroep Oese Volluk uit Nieuwleusen werkt aan een voorstelling die illustreert hoe inwoners van (de gemeente) Dalfsen destijds de oorlogsjaren en de bevrijding hebben beleefd. Het gaat om een eigen stuk, geschreven door het trio dat werkt onder het pseudoniem Hedi Scheijn en Ralf Sandster, dat volgend voorjaar in meerdere kernen van Dalfsen zal worden opgevoerd.
Ook de jeugd gaat het podium op. Saam Welzijn wil vooral jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij het onderwerp betrekken. “Onder meer door wandelroutes tussen verschillende historische punten, in combinatie met een educatief lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen”, aldus opbouwwerker Judith Bos. “Daarnaast werkt mijn collega Emmelie Luiken samen met jongeren een theatervoorstelling uit, die in meerdere kernen wordt uitgevoerd. Ze zijn er super-enthousiast over.”
Verder denkt de werkgroep aan een pop-up-museum met materiaal van de Historische Vereniging en van particulieren. Dat zou voor de duur van de viering van de bevrijding – dus van begin april tot half mei 2020 – moeten worden ondergebracht in een geschikt pand. “Er zijn contacten, maar we hebben nog geen toezeggingen”, aldus Sibelt. “Dus als iemand voor dit doel een afsluitbaar gebouw beschikbaar wil stellen, zou dat heel mooi zijn.” Wie dat kan bieden, wie de opnamen van gesprekken wil monteren of wie aanvullende ideeën heeft over activiteiten die aansluiten bij het thema 75 jaar bevrijding, kan dat laten weten via het e-mailadres [email protected]
 
Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency