Foto: Voorafgaand aan de gemeentelijke informatieavond verkende het gemeentebestuur de verkeerssituatie in Nieuwleusen met bestuursleden van Plaatselijk Belang.

Oplossing voor Beatrixlaan hangt samen met aanpak N377

NIEUWLEUSEN - Er komt een samenhangend verkeersplan voor de doorgaande routes binnen de bebouwde kom van Nieuwleusen. Binnen dat plan wordt ook gekeken naar een herinrichting van de Prinses Beatrixlaan, en met name de noodzaak van de huidige (hoge) verkeersdrempels daarin.

Dat zegde wethouder Ruud van Leeuwen toe tijdens de gemeentelijke informatieavond, die afgelopen woensdag zijn beslag kreeg in Het Witte Peerd, als onderdeel van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.

Van Leeuwen reageerde op een pleidooi van inwoner Jaap Hadders voor zo’n samenhangend plan. “Daar is schreeuwend behoefte aan. De huidige oplossingen hebben teveel een ad-hoc karakter. En neem dan meteen fiets- en wandelroutes mee in zo’n plan.” Andere vragenstellers haakten aan door de wisselende maximumsnelheden en voorrangsregelingen op de Burgemeester Backxlaan aan te kaarten, die eveneens voor veel onduidelijkheid zorgen.

Volgens Van Leeuwen is het ‘ook op het gemeentehuis helder dat er iets moet gebeuren’ aan de genoemde verkeersproblemen. “Met name op de Backxlaan valt het nodige te verbeteren.” Dat dat nog niet gebeurd is, heeft alles te maken met de besluitvorming rond de N377, legt hij uit. “Tot oktober vorig jaar was dat nog ongewis, maar inmiddels weten we dat aannemer BAM Infra – die de aanbesteding van de provincie won – alle optimalisatiemaatregelen gaat uitvoeren, dus ook de aanpassing van e kruisingen met de Backxlaan en de Evenboersweg, gaat uitvoeren. Daardoor kunnen we beter gaan inschatten wat dit betekent voor het onderliggende wegennet; niet alleen de Backxlaan, maar ook andere sluiproutes.” Het herziene Provinciaal Inpassingsplan (PiP) is overigens afgelopen donderdag onherroepelijk van kracht geworden doordat Provinciale Staten van Overijssel het ongewijzigd hebben vastgesteld.

De komende tijd wordt duidelijk hoe de nieuwe kruisingen precies worden aangelegd en worden de gevolgen voor het onderliggende wegennet in kaart gebracht. Van Leeuwen roept voor de verdere ontwikkeling van de lokale verkeerssituatie de hulp in van Plaatselijk Belang Nieuwleusen en inwoners. “We willen het graag samen doen en gebruik maken van lokale kennis en ondersteuning.”

 
Mogelijk aanpassingen voor verkeersdrempels Backxlaan

 

Er is veel kritiek op de verkeersdrempels in de Beatrixlaan, maar Van Leeuwen stelde daar tegenover dat omwonenden er ‘uitermate tevreden’  mee zijn.

“Want voordat die drempels in 2012 versneld werden aangelegd, werd er stelselmatig veel te hard gereden: soms 80 of harder waar 30 km per uur is toegestaan.” Hoewel ze voldoen aan de geldende CROW-normen, erkent hij dat ze ook met lage snelheid niet goed te nemen zijn. “Wellicht gaan we de helling van de drempels aanpassen, maar we willen omwonenden betrekken bij die aanpak. Want die hebben er last van als er veel te hard gereden wordt.”

Hij signaleert, net als inwoners van Nieuwleusen, ongewenste bijeffecten, zoals verkeer dat deze doorgaande weg bewust mijdt en ‘zwarte Golfjes die nu door de berm rijden om de drempels te ontwijken. Daar ligt voor ons een uitdaging, maar we willen er gezamenlijk in breder verband naar kijken.” Uit de zaal werd een constructie voorgesteld zoals in de Welsummerweg. “Maar ik ken Dalfsenaren die de hindernissen in die weg als een crime ervaren”, aldus de wethouder.

 

Parkeren bij De Spil

 

Fietje de Vries van het Gehandicapten Platform Dalfsen uitte kritiek op de grote afstand tussen de parkeerplaatsen in het Middengebied en kulturhus De Spil. Met name voor mindervaliden is dat een probleem. Van Leeuwen erkende dat, al noemde hij het ‘logisch dat het bestuur van De Spil niet wil dat er verkeersbewegingen op het plein voor het schoolgebouw plaatsvinden.” Hij zei een plan in gedachten te hebben en dat te willen beoordelen op haalbaarheid. “Ik weet niet of dat de oplossing gaat brengen, maar dat we hiermee aan de slag moeten, is mij wel duidelijk.”

 

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency