Nog weinig concrete informatie over ontwikkeling centrumplan

DALFSEN - Er was genoeg belangstelling, afgelopen dinsdagavond tijdens de informatieavond over het Centrumplan van de gemeente Dalfsen. De grote zaal van De Overkant zat vol. Toch hielden veel bezoekers er een licht gevoel van teleurstelling aan over. De reden: de plannen voor de verschillende deelgebieden zijn nog niet concreet en wachten op nadere uitwerking.

“We presenteren vanavond geen tekeningen”, meldde projectleider Wietze van der Ploeg al in een vroeg stadium. “Want alles hangt samen met wat er rondom de deelgebieden gaat gebeuren.” Hij doelde daarmee onder meer op de mogelijke ontwikkelingen rond de kade langs de Vecht, de nog te ontwikkelen plannen voor de Rondweg en zijn rotondes en de wijze waarop veranderingen in de deelgebieden invloed op elkaar hebben.

De gemeente onderscheidt vier deelgebieden in het centrum van het dorp: de Prinsenstraat, het Kerkplein, de Oostpoort (de entree vanaf de Rondweg rond de Molendijk) en het Gruthuuske en de parochietuin van de R.K. kerk.

In de Prinsenstraat hebben de gemeente en Bouwbedrijf Van Pijkeren gezamenlijk het pand en de grond van garagebedrijf Fokkens aangekocht. “Want een garagebedrijf hoort niet in een winkelstraat”, aldus Van der Ploeg. Van Pijkeren wil er woningbouw (appartementen) ontwikkelen en de gemeente wil haar deel van de grond gebruiken voor parkeerplaatsen. Want de gemeente wil dat de hoeveelheid parkeerplaatsen gelijke tred houdt met elke ontwikkeling in het centrumgebied.

Het Kerkplein moet meer groen krijgen en meer een logische verbinding tussen de winkelgebieden in de Prinsenstraat en Wilhelminastraat gaan vormen. “Al betekent dat niet dat er ter plekke meer winkels zullen komen”, aldus Van der Ploeg. Meer groen kan er ook komen rond de te verwachten woningbouw op de locatie van het Gruthuuske. “Want we staan bekend als een groene gemeente, maar het centrum is heel erg ‘versteend”, meldde Van der Ploeg. De gemeente is over de invulling in gesprek met woonstichting VechtHorst en zorgcentrum Rosengaerde en denkt er na de zomer de omwonenden bij te kunnen betrekken. Bij de Oostpoort wil de gemeente meer verbinding leggen met het nu nog streng afgescheiden natuurgebied Bellingeweer.

 

 

 

 

Ook de ontwikkelingen rond de Vecht, en met name de mogelijke aanpassingen aan de Blauwe Bogenbrug, kunnen van invloed zijn op de plannen voor de deelgebieden. “De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen om samenwerking te zoeken met het waterschap en te kijken waar de kansen liggen”, aldus de projectleider. Hoewel de kade naar de normen van het Waterschap momenteel te laag is, valt er niet direct een rijksbijdrage te verwachten voor aanpassingen, simpelweg omdat ‘het aantal mensen dat bij water over de kademuur mogelijk natte voeten krijgt, te laag is’, wist Van der Ploeg.

Het is vooralsnog onduidelijk van het waterschap met deze kennis zal doen. Een optie kan zijn om de huidige brug iets anders neer te leggen, waardoor tevens de bocht in de Rondweg minder scherp wordt. Maar ook een volledige verplaatsing van de brug in meer oostelijke richting, dus met een andere aansluiting op het centrumgebied, is een optie, al pakt die ongetwijfeld aanzienlijk duurder uit. Wethouder Van Leeuwen hield als wethouder financiën een slag om de arm rond de haalbaarheid van alle centrumplannen. “Want momenteel komen we ruim een miljoen tekort op het sociale domein in de begroting, en we vinden zorg voor onze inwoners ook heel belangrijk.”

 

Meepraten bij schetsontwerp

 

Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de selectie van een ontwerpbureau, dat de deelplannen op basis van het programma van eisen van de gemeente nader gaan uitwerken. Naar verwachting worden de planopties die daaruit voortvloeien na de zomer voorgelegd aan inwoners via zogeheten schetsontwerpsessies, waarin inwoners hun gedachten over ontwerpen kenbaar kunnen maken. Voor de verdere toekomst viel er nog weinig te melden. Onbekend is welk deelplan als eerste aan bod komt, terwijl er ook nog geen concreet tijdpad is. “Maar we willen het complete centrumplan binnen tien jaar hebben uitgevoerd”, aldus Van der Ploeg. Hij verwacht dat er eind dit jaar meer duidelijkheid is over de eerste twee deelgebieden die worden aangepakt.

 

Wie de ontwikkelingen wil blijven volgen, kan terecht op de binnenkort te lanceren website www.dalfsblauw.nl en zich abonneren op de nieuwsbrief Het Dalfsblauwtje via [email protected]. De naam daarvan is afgeleid via het participatieproject van enkele jaren geleden, genaamd ‘Dalfsblauw past bij jou’.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency