Foto: De drie projectgroepleden van Nieuwleusen Synergie die gezamenlijk de verkenning uitvoeren. V.l.n.r. Jaap Hadders, Henk de Boer en Carin Holsappel.

Nieuwleusen Synergie peilt animo voor asbestverwijdering en warmtebeelden

NIEUWLEUSEN - De coƶperatie Nieuwleusen Synergie gaat verkennen of er onder de plaatselijke bevolking belangstelling is voor drie initiatieven: een gezamenlijke aanpak van asbestverwijdering, voor het afkoppelen van de afvoer van hemelwater op daken van het riool, en het maken van warmtebeelden van de woning, die kunnen bijdragen aan een optimale isolatie.

 

Hiertoe organiseert een projectgroep volgende week twee inloopgelegenheden, waarop belangstellenden meer informatie kunnen krijgen en hun belangstelling kunnen uitspreken. Dat kan op woensdagavond 27 maart tussen 19.00 en 21.00 uur en op vrijdagmiddag 29 maart tussen 14.00 en 17.00 uur, in beide gevallen in het grand-café van kulturhus De Spil.

“Initiatieven als deze zijn alleen interessant, ook prijstechnisch, als je het gezamenlijk aanpakt”, zegt werkgroeplid Jaap Hadders. “Je moet een groep belangstellenden van bepaalde omvang hebben die gewicht in de schaal legt bij onderhandelingen over de prijs.”

Bij voldoende belangstelling wil Nieuwleusen Synergie de mogelijkheden gaan onderzoeken voor een gezamenlijke aanpak van asbestverwijdering van oppervlakken kleiner dan 35 m2 . Met een dergelijke actie kunnen particuliere woningbezitters profiteren van duidelijke instructies, vakkundige ondersteuning, beschermende pakken, plastic om de asbestplaten in te verpakken en een container om ze af te voeren. Daarnaast bekijkt men de haalbaarheid van gezamenlijke actie rond de afvoer van hemelwater op daken afkoppelen van het riool. Dit kan goed zijn voor het milieu, voor de tuin en voor de portemonnee. In het verlengde hiervan wordt ook gekeken naar een actie om te komen tot minder ‘versteende’ tuinen.

En als derde kunnen mensen tijdens de inloopsessie kenbaar maken of ze gebruik zouden willem maken van een nog op te stellen aanbod voor het maken van een warmtebeeld van hun woning. Tegen een kleine vergoeding van 15 euro (en gratis voor leden van Nieuwleusen Synergie) kunnen deze warmte-opnames dan komend najaar worden uitgevoerd. Opnieuw: alleen bij voldoende belangstelling.

 

 

Woningisolatie

 

“Want we pakken het nu iets anders aan dan bij ons vorige project”, legt Henk de Boer uit. Hij doelt op de actie om bewoners in Nieuwleusen-noord (ten noorden van het Zandspeur) te informeren over en te helpen met woningisolatie. In samenwerking met de landelijke organisatie Buurkracht werd vorig jaar november gepolst of inwoners belangstelling hadden voor een offerte, waarvoor een plaatselijke aannemerscombinatie concrete isolatieadviezen en –offertes uitbracht.

“Met zo’n tachtig bezoekers werd die informatieavond goed bezocht”, zegt Carin Holsappel. Er was veel belangstelling – 28 adressen – voor opnames met een door Buurkracht beschikbaar gestelde warmtecamera, die duidelijk maken waar warmteverliezen optreden in een woning. Twaalf personen meldden zich aan voor een gratis advies en een uitgewerkte offerte. “Toch bleek de bereidheid tot het daadwerkelijk uitvoeren van isolatiemaatregelen beperkt, om een veelheid van redenen”, aldus Jaap Hadders. “Het kan zijn dat daar op langere termijn nog wat uit voortvloeit. Want we hebben wel gemarkt dat we veel bewoners bewuster hebben gemaakt van het nut van isolatiemaatregelen.”

 

Om deze redenen heeft Nieuwleusen Synergie besloten om bij nieuwe initiatieven eerst te gaan verkennen en pas bij gebleken (voldoende) belangstelling werk te maken van offertes en adviezen. Wie op voorhand (of achteraf) al vragen en opmerkingen heeft over de genoemde drie onderwerpen, kan deze mailen naar: [email protected]

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency