Foto: De Tweemaster. Archieffoto Marcel van Saltbommel.

Nieuwe basisscholen in middengebied Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN - Ruim honderd belangstellenden kwamen dinsdagavond naar kulturhus De Spil voor de informatieavond over nieuwe basisscholen in het middengebied van Nieuwleusen. Wethouder Jan Uitslag en PCO-N bestuurder Gert van Tol (namens de schoolbesturen) gingen in op het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs. Dat plan heeft de gemeenteraad eind vorig jaar vastgesteld.

Ze benadrukten dat er nog niets vastligt, alles is nog open. ‘Het is belangrijk iedereen vanaf het begin actief te betrekken bij deze verkenning naar de mogelijkheden. Het gaat niet alleen om de scholen waar kinderen nu of in toekomst opzitten maar ook om de omgeving van veel bewoners’, aldus Jan Uitslag. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedere school zijn eigen identiteit en karakter behoudt.

Vier scholen

Bij het onderzoek zijn vier scholen betrokken. De Zaaier, De Wegwijzer en De Planthof zitten nu nog  op andere locaties in de kern Nieuwleusen, terwijl het gebouw van De Tweemaster al in het middengebied staat. De huidige schoolgebouwen van De Zaaier en De Wegwijzer zijn van matige kwaliteit. Het gebouw van De Planthof is op meerdere onderdelen verouderd, terwijl De Tweemaster kampt met problemen met het binnenklimaat.

Met de nieuwbouw van een Kind- en Educatiecentrum kunnen groei en krimp tussen de scholen gemakkelijker worden opgevangen. Het is ook mogelijk faciliteiten te realiseren die voor de afzonderlijke scholen niet haalbaar zijn. Door te combineren is er niet alleen sprake van een gezonde bedrijfsvoering maar ook van een doelmatige benutting van geld, stenen en grond.

Eerste stap

Als eerste stap is gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden op de gronden in het middengebied die eigendom zijn van de gemeente, zoals de parkeerplaats en De Driehoek. De mogelijke plekken zijn beoordeeld aan de hand van de volumes die nodig zijn voor nieuwe gebouwen. Conclusie is dat er voldoende ruimte is voor nieuwbouw in diverse combinaties van scholen. De planning is dat er rond de zomervakantie van 2023 een concreet locatievoorstel ligt. Daarover neemt de raad vervolgens in de tweede helft van volgend jaar een besluit.

Verkeer

De suggestie vanuit de zaal om de ijsbaan bij het onderzoek te betrekken viel niet in goede aarde bij de directe buren. Daarnaast vroegen de aanwezigen volop aandacht voor de verkeersveiligheid en  de verkeersafwikkeling van en naar de scholen. Een ander aandachtspunt is dat zowel basisschoolkinderen als  jeugd van het voortgezet onderwijs op het Agnietencollege gebruik maken van hetzelfde gebied.

Bij de verdere uitwerking van de plannen voor het Nieuwleusener middengebied nemen de plannenmakers de uitbreidingsbehoefte van het Agnietencollege mee.

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency