Foto: Marieke Sportel (links) en Aly Buit.

Nieuw project in gemeente Dalfsen: geestelijke verzorging thuis

DALFSEN - Wie worstelt met levensvragen, kan een beroep doen op geestelijke verzorging thuis. “In deze tijd van ontkerkelijking hebben mensen soms wel behoefte aan begeleiding door een geestelijk verzorger,” zegt Marieke Sportel, coördinator in Overijssel van Geestelijke Verzorging Thuis. “Het is een landelijk project, waarvoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie verleent.”

Geestelijke verzorging vond eerder vooral plaats in instellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Maar sinds mensen langer thuis wonen, ook als ze ouder worden of ziek zijn, kunnen de mensen ook thuis deze zorg krijgen. Of op een neutrale plek, zoals bijvoorbeeld De Trefkoele+ of kulturhus De Spil. In Overijssel zijn inmiddels al tien geestelijk verzorgers aangesteld.

Samenwerking

Als coördinator zoekt Marieke samenwerking met andere partijen, zoals met het onderzoekscentrum van Hogeschool Windesheim in Zwolle (lectoraat ouderen) en zo ook met Saam Welzijn in de gemeente Dalfsen. “Als welzijnswerkers wilden we al langer aandacht besteden aan geestelijke verzorging,” zegt ouderadviseur Aly Buit van Saam Welzijn. “We komen bij mensen met allerlei achtergronden en willen wel graag de ‘goede vragen’ stellen als het gaat om levensvragen. Soms is het de kunst om ‘de vraag achter de vraag’ te horen.” De medewerkers van Saam Welzijn willen graag meer vaardigheden en handvaten om met dit soort vragen om te gaan.

Voor 50+'ers

Geestelijke verzorging thuis is (voorlopig) bedoeld voor iedereen van 50 jaar en ouder die worstelt met levensvragen. Op een later tijdstip wordt het misschien uitgebreid naar andere leeftijden. Daarnaast kunnen mensen in de palliatieve fase en hun naasten thuis geestelijke verzorging krijgen. De begeleiding is dus niet aan een kerk of geloof gebonden.
Zingeving kan er verschillend uitzien: voor de een gaat het misschien om een stukje dagbesteding of samen koffiedrinken. En misschien spelen er vragen als: wat is belangrijk in mijn leven? Heb ik voldoende mensen om me heen? Zijn de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven goed? Een ander zit misschien met diepgaande levensvragen op het gebied van de zin van het leven, geloof, spiritualiteit, eindigheid, ernstige ziekte, sterfte, is er leven na de dood of een crisis, zoals corona.

Individueel of groepje

Mensen kunnen hulp inroepen van een geestelijk verzorger en daarmee in gesprek gaan. Een mogelijkheid is ook een laagdrempelig gespreksgroepje met enkele inwoners, waarbij vertrouwelijk wordt omgegaan met wat iedereen vertelt. De hulpvrager kan zelf gespreksonderwerpen aangeven en of er behoefte is aan individuele óf groepsgesprekken. Aanmelden kan de hulpvrager zelf doen of door naasten, een professional of vrijwilliger. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond.

Meer informatie

Meer informatie op de website: www.gvthuisoverijssel.nl of bij Aly Buit van Saam Welzijn, tel. 06 5198 2259 of Marieke Sportel van Geestelijke Verzorging Thuis, tel. 06 1228 4592 of via e-mail: [email protected] Men kan kosteloos gebruik maken van deze gesprekken.

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency