Foto: De initiatiefnemers van de Natuurboerderij Nieuwleusen. V.l.n.r. Frieda en Evert Schuurman en projectleider namens Nieuwleusen Synergie Jan van de Hoek.

Natuurboerderij BalkInn krijgt steeds meer gestalte

NIEUWLEUSEN - De al enkele maanden durende voorbereidingen voor een natuurboerderij in Nieuwleusen naderen hun ontknoping. Op woensdagavond 27 februari wordt een uitgewerkt plan gepresenteerd aan omwonenden en direct betrokkenen.

De Natuurboerderij BalkInn zal worden gerealiseerd op de hoek van het Westerveen en de Bosmansweg. Dit wordt mede mogelijk dankzij Evert en Frieda Schuurman, inwoners van Nieuwleusen, die hun gronden hiervoor beschikbaar stelt. De nieuw op te richten Natuurboerderij BalkInn zal worden ondergebracht in een stichting onder Nieuwleusen Synergie. Medio vorig jaar was er een eerste informatieavond, een zogeheten ‘noaberavond’, voor de buurt, waar de plannen op hoofdlijnen werden gepresenteerd. De uitkomsten daarvan gaven de initiatiefnemers voldoende positieve energie om de plannen verder uit te werken.

Educatief

De werkgroep, met Jan van de Hoek als projectleider namens Nieuwleusen Synergie, heeft in samenspraak met de gemeente en Het Oversticht, een plan van aanpak opgesteld. In meerdere werksessies met medewerkers van gemeente, provincie en Het Oversticht zijn de uitgangspunten geformuleerd voor een natuurboerderij met een sterk educatieve inslag. Ook is gezamenlijk gekeken naar een goede landschappelijke inpassing en zijn ter vergelijking diverse bezoeken gebracht aan andere natuur- en kinderboerderijen.

Verder heeft de werkgroep contacten gelegd met verenigingen, het onderwijs, zorginstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties. Zo is onder meer een educatief programma voor de basisscholen uitgewerkt.

Vrijwilligers

De werkgroep heeft ook de mogelijkheden onderzocht voor de financiering van de jaarlijkse exploitatie en eenmalige stichtingskosten. Uitgangspunt is dat de stichting alles met vrijwilligers gaat doen, inclusief het realiseren van de bebouwing. Voor de financiering is tevens een subsidieaanvraag in het kader van de Rabo Coöperatieweken gehonoreerd voor een bedrag van bijna 1.500 euro. Verder is er een projectsubsidie van ‘Duurzame Lokale Kracht Dalfsen’ toegekend ter waarde van 3.500 euro voor het uitwerken van de plannen. De subsidieverstrekker vindt dat het plan goed aansluit bij haar doelstelling om ‘meer bewustwording te krijgen bij de inwoners voor een duurzame levensstijl’.

 

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency