Foto: de Rondweg. Foto: Vrienden van Dalfsen.

Meedenken over Rondweg met Vrienden van Dalfsen

DALFSEN - Vereniging Vrienden van Dalfsen organiseert een bijeenkomst over de verkeersroute vanaf de rotonde bij het station tot de verkeerslichten bij Driessen (hierna aan te duiden als ‘Rondweg’). Dat gebeurt op donderdag 23 mei om 20.00 uur in Trefkoele+.

In de afgelopen jaren is de route vanaf de rotonde bij het station, de brug, Vechtdijk, Rondweg en Koesteeg steeds drukker geworden. Drukker met zowel bestemmings- als ook doorgaand verkeer. De inwoners van het dorp Dalfsen ervaren de verkeerssituatie op sommige plekken langs de Rondweg als knelpunt. Daarbij wordt vaak genoemd het fietsverkeer van oost naar west en vice versa (van en naar de scholen en van en naar de sportvelden) en ook de situatie bij de brug wordt door fietsers als onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk ervaren. Met de groei van Dalfsen aan de oostkant, vormt deze Rondweg meer en meer een barrière. Een Rondweg mag het inmiddels ook niet meer heten, want de weg loopt immers dwars door het dorp Dalfsen.

Meedenken

Vrienden van Dalfsen nodigt iedereen van harte uit om mee te denken over knelpunten en verbetermogelijkheden van deze verkeersroute. Vrienden van Dalfsen wil samen met de inwoners onderzoeken of verbeteringen mogelijk zijn en de uitkomsten en suggesties aanbieden aan de gemeente.
Er is donderdagavond eerst een presentatie. Daarna worden in groepjes de knelpunten geïnventariseerd en bepaald welke knelpunten met voorrang aangepakt moeten worden. Ideeën over oplossingen zijn daarbij natuurlijk ook welkom. Er is beeld- en schetsmateriaal aanwezig met daarop de huidige situatie. Aan de hand daarvan vindt het gesprek plaats. 
We zijn allemaal ervaringsdeskundigen, volgens de Vrienden van Dalfsen, maar misschien zijn er ook inwoners die vanuit hun vakgebied goed kunnen bijdragen. Iedereen is van harte uitgenodigd. Meer informatie bij de Vrienden van Dalfsen via Gerard van Weerd, e-mail: [email protected]

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen

In 2021 heeft Plaatselijk Belang dorp Dalfsen (PBdD) – inmiddels opgehouden te bestaan – ook al eens onderzoek gedaan naar de ervaringen met de Rondweg in Dalfsen. De uitkomsten en aanbevelingen zijn toen aangeboden aan burgemeester Erica van Lente, politieke partijen en andere belanghebbenden.

De werkgroep constateerde destijds dat de enige manier om de Rondweg optimaal en veilig te benutten betekent dat er een andere oplossing moet worden gevonden voor het doorgaande verkeer. Een nieuwe weg (met brug of tunnel) zou de beste oplossing zijn, volgens de onderzoekers. Als voorbeelden in de regio van aanpassingen noemden zij bijvoorbeeld de Rondweg om Heino of de doorgaande weg die om het centrum van Nijverdal is aangelegd.

Afbeelding onder: kaartje van het gebied, in 1965 en 2023.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency