Foto: vlnr. Cees Naberman, Wim van der Vegt, Astrid Schulting, Robert Waarsing en wethouder Jan Uitslag.

Gezamenlijke aanpak bij huurachterstanden in Dalfsen

DALFSEN - GGD IJsselland, woonstichting VechtHorst, woningstichting Vechtdal Wonen, stichting De Kern en de gemeente Dalfsen hebben gisterochtend (maandag) het convenant Gezamenlijke aanpak bij huurachterstanden ondertekend.

Dit gebeurde tijdens een feestelijke presentatie in Trefkoele+ in Dalfsen. Doel van het convenant is om vroegtijdig in contact te komen met mensen met een beginnende huurachterstand, om ze de juiste hulp te bieden en te voorkomen dat problemen erger worden.
In de gemeente Dalfsen zijn naar schatting 4.000 inwoners die zich onder of net boven de armoedegrens bevinden. Zij weten de eindjes met moeite aan elkaar te knopen. Antoinet Kootstra van SAAM Welzijn beschreef tijdens de presentatie hoe geldzorgen tot mentale problemen kunnen leiden.
Huurders in nood zien dan het ‘even’ niet betalen van de huur als oplossing voor de korte termijn, maar kunnen daar de gevolgen niet (meer) van overzien. In het meest schrijnende geval leidt zo’n besluit uiteindelijk tot dakloosheid, omdat de betalingsachterstand te ver is opgelopen en de huurovereenkomst wordt ontbonden.

Stappenplan

Door de komst van het Landelijk convenant Vroegsignalering in 2021 was het voor gemeenten en woningcorporaties al mogelijk om gegevens in een vroeg stadium uit te wisselen. Daardoor worden huurders met een beginnende huurachterstand sneller geholpen, bijvoorbeeld met financiële regelingen vanuit de gemeente.
Maar het landelijk convenant voorziet niet in afspraken met andere hulporganisaties. Daarnaast ontbrak een goed stappenplan: welke stappen worden wanneer genomen door welke organisatie? Joanne Kamps, projectleider bij de gemeente Dalfsen: “Bij elke casus waren we opnieuw met elkaar op zoek naar een goede werkwijze.”

Passende hulp

Het afgelopen halfjaar hebben woonstichting VechtHorst, woningstichting Vechtdal Wonen, GGD IJsselland, Stichting De Kern en de gemeente Dalfsen gezamenlijk een werkwijze vormgegeven en op papier gezet. Daardoor hebben de betrokkenen de tijd om de juiste stappen te doorlopen als er een vermoeden of sprake is van financiële problemen bij huurders. Daarnaast is helder gemaakt wat organisaties van elkaar kunnen verwachten.
Het doel van het convenant is om vroegtijdig in contact te komen met mensen met een beginnende huurachterstand, om te voorkomen dat deze uiteindelijk leidt tot deurwaarderskosten of dakloosheid. Daarnaast kan door het convenant per individu snel passende hulp worden geboden, zoals samen toewerken naar financiële stabiliteit en/of het wegnemen van financiële stress.

Ondertekenaars

Het convenant Gezamenlijke aanpak bij huurachterstanden werd ondertekend door wethouder Jan Uitslag namens de gemeente Dalfsen, directeur Robert Waarsing namens woonstichting VechtHorst, Manager Wonen Cees Naberman namens woningstichting Vechtdal Wonen, directeur Astrid Schulting namens GGD IJsselland en directeur Wim van der Vegt namens Stichting De Kern.

 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency