Gemeenteraad heeft nog veel vragen bij fiets- en looproute Welsummerweg

DALFSEN - In de raadscommissie vorige week spraken de fracties zich voor het eerst uit over plannen voor de herinrichting van de Welsummerweg. Uit die vergadering bleek dat het voor de meeste partijen nog geen uitgemaakte zaak is.

Eerder dit jaar heeft de raad van Dalfsen het stedenbouwkundige plan Oosterdalfsen Zuid vastgesteld en daarin besloten het gedeelte van het plan langs de Welsummerweg te betrekken bij het fietsplan voor de Welsummerweg (Kampmansweg – Rondweg). Het college kwam daarop met enkele richtingen die de verkeersveiligheid en het comfort van de fietsers moet verbeteren. De voorkeursvariant is het aanleggen van een fietsstraat of een profiel zoals de snelfietsroute tussen Zwolle en Dalfsen. Afgelopen week was het aan de raad om hier een eerste reactie op te vormen. 

Dat bleek nog niet gemakkelijk, het is met name lastig te voorspellen hoe de situatie in de toekomst zicht ontwikkeld. Factoren daarin zijn het wegvallen van de aansluiting van de Welsummerweg op de N340, de uitkomsten van het Verkeersonderzoek kern Dalfsen, de verkeersintensiteit in het algemeen en de hoeveelheid landbouw- en werkverkeer op dit traject. D66 vroeg zich af of er niet gekozen kan worden voor een verschil tussen binnen en buiten de bebouwde kom. Verantwoordelijk wethouder Ruud van Leeuwen gaf aan dat dit niet de voorkeur heeft, omdat het volgens hem een goede herkenbaarheid van de situatie van belang is voor alle weggebruikers. De ChristenUnie vroeg of er in het verkeersonderzoek ook wordt gedacht aan sluiproutes. Dus als de Welsummerweg als fietsstraat wordt ingericht, wat betekent dit dan voor de omringende wegen? Volgens wethouder van Leeuwen komt hier nog aandacht voor, maar is dit niet vooraf te voorspellen. “Vanaf het moment dat de Welsummerweg niet langer is aangesloten op de N340, zomer 2021, dan zullen er bewegingen kunnen ontstaan via sluiproutes. We gaan dat nauwlettend in de gaten houden,” zo beloofde wethouder van Leeuwen. 

De helft van de partijen, te weten VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen, steunt de verkenning en ging akkoord. De andere drie partijen, PvdA, D66 en CDA nemen het nog weer in beraad in hun fractie. Daarmee komt het bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 26 oktober aanstaande. 

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency