Foto: Marcel van Saltbommel, archieffoto.

Gemeente Dalfsen sluit jaarrekening 2022 positief af

DALFSEN - Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft de jaarrekening van 2022 goedgekeurd en legt deze in juni ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Met de jaarrekening legt het college B&W verantwoording af over de behaalde resultaten en de bijbehorende financiële middelen: wat waren de doelstellingen, wat is er bereikt en wat heeft het gekost.

Bewogen jaar

Wethouder Ruud van Leeuwen: “2022 was een bewogen jaar met het einde van de coronapandemie en het begin van de oorlog in Oekraïne. Mede als gevolg hiervan kwamen er vraagstukken rond stikstof, energie, klimaat en vluchtelingen, waardoor de prijzen van vooral brandstof, boodschappen en energie stegen. Dit had invloed op de inkomsten en kosten voor de inwoners en ook voor de gemeente. De gemeente zorgde voor noodopvang voor vluchtelingen en er is er stevig ingezet op de uitbetaling van de energietoeslag aan minima en op maatschappelijke voorzieningen zoals zorg, onderwijs en de kulturhusen. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart 2022. Het college is inmiddels op stoom en we zijn blij dat het is gelukt om het overgrote deel (90 procent) van wat we ons hadden voorgenomen ook uit te voeren én het jaar af te sluiten met een positief resultaat.”

Positief resultaat

De inkomsten voor de gemeente blijven lastig in te schatten. In het najaar verwachtte men al dat het jaar 2022 met een positief resultaat van 3 miljoen euro zou sluiten. Uiteindelijk is het resultaat over 2022 positiever uitgevallen met 6,5 miljoen euro. Dit positieve resultaat komt vooral door hogere inkomsten vanuit het Rijk die laat in het jaar zijn ontvangen, waardoor het lastig was ze doelmatig in te zetten in 2022. Daarnaast zijn extra middelen door de overheid beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor zowel de energietoeslag voor lage inkomens als de opvang voor vluchtelingen heeft de gemeente niet alle middelen in kunnen zetten in 2022. Deze uitgaven lopen door in 2023 en hiervoor wordt ruim 2,5 miljoen euro gebruikt van het positieve resultaat in 2022. Het resterende deel wordt toegevoegd aan de reserves. 
Tegenover de hogere inkomsten, stonden ook hogere kosten zoals de energiecompensatie voor de kulturhusen binnen de gemeente, de cao-ontwikkeling en hogere energie- en brandstofkosten (totaal 0,8 miljoen euro). Deze werken met name door in 2023.

Vooruitkijken

Begroten bij een gemeente is ieder jaar weer een uitdaging. Zo zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds heel lastig te voorspellen. Daarnaast zijn er op verschillende momenten in het jaar incidentele bedragen die gemeenten ontvangen vanuit het Rijk, bijvoorbeeld voor de opvang van vluchtelingen en kunnen kosten hoger uitvallen door bijvoorbeeld inflatie. Wethouder van Leeuwen: “Gemeente Dalfsen is al jaren een financieel gezonde gemeente met reserves en een sluitende begroting. We moeten ons wel realiseren dat we niet de zekerheid hebben dat dit zo blijft. Zo gaat het gemeentefonds herverdeeld worden in de toekomst, maar is nu nog niet duidelijk hoe dit eruit gaat zien. Ook voorzien we dat meer vluchtelingen moeten worden opgevangen. Het is daarom belangrijk om realistisch te blijven en om zo zorgvuldig mogelijk te begroten. We verwachten een tekort in de begroting voor de komende jaren omdat op dit moment onduidelijk is hoe hoog de compensatie vanuit het Rijk is voor inflatie en de gestegen loonkosten.”

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency