Regionale Energie Strategie komt op stoom, maar versnelling is nodig

DALFSEN - De grootschalige opwek van duurzame energie door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom, maar versnellen is nodig om de afgesproken duurzame energieproductie van 1,8 TWh in 2030 te halen.

In de regio worden nu nog op sommige plekken te weinig nieuwe windprojecten ontwikkeld. Het is van het grootste belang dat de laatste gemeenten hun zoekgebieden aanwijzen, zodat de samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder goed van de grond komt. Alleen op deze manier kan de versnelling richting 2030 worden ingezet.

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh gerealiseerd dan wel in ontwikkeling in Overijssel. Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hoger dan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeel wind blijft regionaal echter achter waardoor er scheefgroei is ontstaan in de verhouding tussen zon en wind.

Energie in de gemeente Dalfsen

Wethouder Andre Schuurman: ”Ook in de gemeente Dalfsen moeten we nog flink aan de slag. Samen met de bewoners van Dalfserveld West werken we bijvoorbeeld hard aan een energieplan met onder meer een aantal windmolens. Daarnaast stijgt het aantal zonnedaken in onze gemeente nog steeds en zijn er concrete plannen voor een aantal lokale (elektra)netversterkingen. Mede door samen te werken in RES-verband kunnen we onze doelen halen.”

Zoekgebied in Dalfsen

Gemeente Dalfsen wekt momenteel al een deel van de energie via kleinschalige energie opwekprojecten zoals erfmolens en zonnedaken. Grootschalige energieopwekking in de gemeente Dalfsen is nodig om in 2030 de lokale opgave van 100 GWh te halen. Dat betekent meer zonnedaken en nieuwe windmolens en/of zonnevelden.

In 2021 onderzocht de gemeente onder welke voorwaarden en waar nieuwe windmolens en/of zonnevelden geplaatst kunnen worden. Het zoekgebied Dalfserveld-West is vervolgens als meest geschikt genoemd. Samen met bewoners uit Dalferveld-West is hiervoor een proces gestart om te komen tot een energieplan in 2023. Buiten het zoekgebied zijn met aanvullende voorwaarden kleine zonneparken toegestaan. Meer informatie is vindbaar via Zoekgebied grootschalige opwek duurzame energie | Gemeente Dalfsen

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency