Dalfsen zoekt naar permanente oplossing voor voorplein en entree gemeentehuis

DALFSEN - De gemeente Dalfsen wil eindelijk een definitieve oplossing zoeken voor de beperkte toegankelijkheid door mindervalide inwoners ervaren als ze het gemeentehuis willen betreden.

Het is al lange tijd tobben met de toegang tot het raadhuis. Voornaamste problemen zijn de buiten-personenlift, die het vaker níet dan wel doet, en het feit dat de opgang voor mensen met een scootmobiel of rolstoel eigenlijk iets te steil is volgens de geldende normen. Daarnaast wil de gemeente de betegeling van het voorplein vervangen, omdat deze niet bestand blijkt tegen parkerende en  draaiende vrachtauto’s die het gemeentehuis bevoorraden.

De gemeente heeft daarom heeft een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven een toegankelijkheidsadvies op te stellen voor het voorplein en entree van het gemeentehuis. Dit advies zou inzicht moeten geven in de mogelijke varianten waarmee het probleem kan worden opgelost.

De gemeente heeft voor de bestaande problemen al wel tijdelijke oplossingen gevonden, waaronder de mogelijkheid om van tevoren contact op te nemen, waarbij de gemeente assisteert bij het binnengaan van het gemeentehuis. Deze informatie is te vinden op www.dalfsen.nl. Daarnaast is er een bord geplaatst met telefoonnummer aan het begin van de hellingbaan. Ook kan de gemeente mensen thuis bezoeken en kan men terecht bij de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld.

Maar, geeft de gemeente toe, dat is geen ideale situatie en dus moet er gewerkt worden aan een structurele oplossing. Maar omdat er een hoogteverschil van 1,5 meter is tussen het straatniveau en de entree van het gemeentehuis, ligt die oplossing niet voor het grijpen. Een belangrijk onderdeel van een permanente oplossing is het advies dat nu gevraagd is aan PBT consult BV uit Utrecht. Dit  zelfstandige ingenieurs- en adviesbureau is gespecialiseerd in analysering, advisering en toetsing van ‘de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving’. Omdat deze specifieke kennis en expertise niet overal voorhanden is, wijken burgemeester en wethouders af van de bepaling uit het inkoop- en aanbestedingsbeleid die voorschrijft dat een bedrijf voor opdrachten in beginsel binnen een straal van 25 kilometer rond het raadhuis gevonden moet worden.

Naar verwachting is dit toegankelijkheidsadvies binnen zeer afzienbare tijd gereed. Vanuit dit advies gaat de gemeente overleggen met inwoners, maatschappelijke organisaties en belangroepen om gezamenlijk tot een ontwerp voor het voorplein en de entree te komen. Gesprekspartners daarbij zijn de Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen en de daarvan deel uitmakende werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid van gebouwen).

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency