Foto: De Wiekelaar in Oudleusen.

Dalfsen wil subsidies aan kulturhusen harmoniseren

DALFSEN - Het voorstel voor harmonisatie van subsidies voor de kulturhusen in de gemeente Dalfsen kan rekenen op draagvlak van alle besturen.

Adviesbureau ‘Onze Gebouwen’ heeft in een gezamenlijk traject van gemeente met alle kulturhusen, een methodiek ontwikkeld voor de harmonisatie van de gemeentelijke subsidies aan de kulturhusen in de gemeente Dalfsen. Dit betekent financieel gelijke en verklaarbare uitgangspunten voor elk kulturhus. Het voorstel voor harmonisatie wordt in oktober besproken in de raad.

Gelijkwaardig

De methodiek die het adviesbureau heeft ontwikkeld, gaat uit van een verdeling van middelen die verklaarbaar is en uitgaat van gelijkwaardigheid. Maar tegelijkertijd ook recht doet aan de onderlinge verschillen van de kulturhusen. Het bestaat uit heldere, transparante en vergelijkbare kengetallen (indicatoren) die een basis geven voor toekomstige subsidies. Wethouder Jan Uitslag: “Het kulturhus is een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en levert een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat van en voor onze inwoners. Als gemeente willen we elk kulturhus een gelijke uitgangssituatie bieden, want ze zijn allen even belangrijk. Hoewel er nog veel moet gebeuren, is er al veel gebeurd en bereikt. Dat hebben we samen met de besturen gedaan”. Dit traject was de volgende stap naar aanleiding van de kadernota Kulturhusgebouwen, reuring in de kernen’ die op 27 maart 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Draagvlak 

Het voorstel is in gemeenschappelijkheid met de kulturhusbesturen tot stand gekomen. Alle besturen hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de uitkomsten en de adviezen te onderschrijven. Deze harmonisatie biedt gelijke kansen voor elk kulturhus, groot en klein en is een volgende stap naar toekomstbestendige kulturhusen.

Eenmalige subsidie

Voor het oudste kulturhus in de gemeente, De Wiekelaar in Oudleusen, is geconcludeerd dat de subsidie niet voldoende is. Daarom stelt het college een eenmalige subsidie van 40.000 euro voor. Dit biedt De Wiekelaar de mogelijkheid om een gedeelte van het achterstallig onderhoud op te lossen en zich te oriënteren op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het anders indelen van de ruimtes om meer sociale activiteiten mogelijk te maken.
Meer informatie is voorafgaand aan de raadsvergadering te lezen op ris.dalfsen

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency