Foto: Foto uit het archief.

Dalfsen vangt meer Oekraïense vluchtelingen op bij Vechtdalcamping Het Tolhuis

DALFSEN - De oorlog in Oekraïne, die op 24 februari 2022 begon, heeft in Europa en in Nederland een ongekende vluchtelingenstroom op gang gebracht. Een snel einde aan het conflict of verbetering van de situatie wordt op de korte termijn niet verwacht.

De vraag naar opvang voor Oekraïense vluchtelingen neemt verder toe. Vanuit de overheid is aangedrongen om per direct 500 extra opvangplaatsen te realiseren en vóór 1 oktober versneld 1.000 extra opvangplaatsen voor deze doelgroep. Vanuit de regio IJsselland, waarvan de gemeente Dalfsen onderdeel uitmaakt, is een aanmerkelijke bijdrage geleverd. Binnen een week zijn 90 vluchtelingen binnen de regio geplaatst. Ook Dalfsen heeft direct 18 extra opvangplaatsen beschikbaar gesteld. Deze extra capaciteit is gerealiseerd op Vechtdalcamping Het Tolhuis, waar de gemeente al beschikt over een gemeentelijke opvanglocatie.

Maximaal 175 plekken

De afspraken tussen de gemeente Dalfsen en de eigenaar van het Tolhuis zijn zo flexibel dat de gemeente in staat is gefaseerd extra opvangplekken te realiseren. Vanwege de aanhoudende druk op extra opvangcapaciteit is het gewenst deze opvangcapaciteit zo nodig uit te bouwen van de huidige 130 naar maximaal 175 plekken. In overleg met de eigenaar worden de extra plekken zo geclusterd mogelijk gerealiseerd, zodat een deel van de camping haar recreatieve functie kan behouden. Indien nodig kan de gemeente Dalfsen binnen de bestaande afspraken met de eigenaar de opvangcapaciteit ook weer afbouwen. In totaal heeft de gemeente Dalfsen momenteel 193 plekken binnen de gemeente voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.

Kleinschalige opvang

Naast uitbreiding van de capaciteit op de locatie van Het Tolhuis, wil de gemeente Dalfsen extra opvangcapaciteit realiseren op kleinschalige wijze. Daarover vinden nu vergevorderde gesprekken plaats met een aantal eigenaren van kleinschalige locaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Iedere gemeente in Nederland heeft ook een taakstelling vanuit de overheid om statushouders op te vangen en te huisvesten. Voor deze opvang is de gemeente Dalfsen verkennende gesprekken aan het voeren om te komen tot uitbreiding van het huisvesten van statushouders via Thuisgeversprojecten. Daarbij werkt de gemeente, samen met Thuisgevers aan het versneld huisvesten van statushouders. Ook kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor de opvang van jonge vluchtelingen met een verblijfstatus. Binnen de totale taakstelling vanuit de overheid voor de huisvesting van statushouders heeft de gemeente Dalfsen de opdracht om dit jaar 6 minderjarige statushouders te huisvesten.

Hof van Dalfsen

‘De gemeente Dalfsen blijft zich inspannen om te voldoen aan de taakstelling vanuit de overheid voor het opvangen van vluchtelingen en om ze samen met de vrijwilligers in Dalfsen een veilig, warm, tijdelijk thuis te kunnen bieden. Zaterdag 23 september opende Hof van Dalfsen tijdens burendag haar deuren. In het Hof van Dalfsen wonen mensen die op de vlucht zijn vanwege nare omstandigheden zoals oorlog en geweld. Op dit moment wonen 28 Oekraïense vluchtelingen en 22 asielzoekers in het Hof van Dalfsen. Deze bewoners hadden tal van lekkere hapjes gemaakt. Ruim 100 inwoners werden verwelkomd en gingen met bewoners en medewerkers in gesprek over de gang van zaken op deze gemeentelijke opvanglocatie voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Het was een gezellige en gemoedelijke middag,’ vertelt burgemeester Erica van Lente.

 

Delen:

De Dalfser Marskramer

Verschijnt iedere dinsdag in een oplage van 22.900 exemplaren in Ankum, Balkbrug, Dalfsen, Hasselt, Hoonhorst, IJhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Rouveen, Staphorst, Vinkenbuurt en Witharen.

© - Ontwerp & realisatie: FIZZ | Digital Agency